Ενημερωτική εκδήλωση για τις Ευρωπαΐκές εξελίξεις στον ασφαλιστικό κλάδο

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) με πρωτοβουλία της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων πραγματοποίησε εκδήλωση με στόχο την ενημέρωση στελεχών των εταιριών μελών της Ε.Α.Ε.Ε. για τις πρόσφατες εξελίξεις σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους ασφαλιστικού ενδιαφέροντος καθώς και για τις επιπτώσεις αυτών στη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και της ασφαλιστικής αγοράς γενικότερα.

 

Ο κ. Ε. Μοάτσος, Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων της ΕΑΕΕ, ανοίγοντας την εκδήλωση ανέφερε πως πέραν του Solvency II, που απασχολεί εντατικά την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια, την περίοδο αυτή στην Ε.Ε. προωθούνται μία σειρά από κανονιστικές πρωτοβουλίες που αλλάζουν καθοριστικά τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς και έχουν ως κύριο στόχο την ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή.

 

Η κ. Μ. Αντωνάκη, Γεν. Διευθύντρια της ΕΑΕΕ στην εισαγωγική της παρουσίαση έκανε μία γενική επισκόπηση της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς. Αναφέρθηκε αρχικά στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ενωμένη Ευρώπη σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Στη συνέχεια παρουσίασε αναλυτικά τα βασικά στοιχεία και τους αριθμούς που σχηματίζουν την εικόνα της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς (παραγωγή ασφαλίστρων, αποζημιώσεις, επενδύσεις, κατανομή ασφαλίστρων ανά δίκτυο κ.ά.), εξάγοντας χρήσιμα συμπεράσματα για τις τάσεις που επικρατούν στον κλάδο. Τέλος, αναφέρθηκε στους βασικούς φακέλους που απασχολούν τον κλάδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο : Solvency II, ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές, προστασία καταναλωτή, περίοδο χαμηλών επιτοκίων, το μέλλον του κλάδου Ζωής, την προώθηση επενδύσεων στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά (πρόγραμμα Γιούνκερ, ένωση κεφαλαιαγορών), νέο πανευρωπαϊκό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα κ.ά.)

 

Ακολούθησε η κ. Ε. Βαρουχάκη, Επικεφαλής Νομικής Υπηρεσίας και Διεθνών Σχέσεων της ΕΑΕΕ, η οποία αναφέρθηκε στην οδηγία για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων IDD. Στόχο της οδηγίας αποτελεί η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλα τα κανάλια διανομής ασφαλιστικών προϊόντων και η εξασφάλιση ίδιου επιπέδου προστασίας για τους καταναλωτές ανεξαρτήτως του «μέσου» διανομής. Η κ. Βαρουχάκη ανέλυσε τις βασικές αλλαγές που επιφέρει η οδηγία στον τομέα της διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, και τις υποχρεώσεις που τους δημιουργεί αυτή.

 

Η κ. Μ. Φαράντου, Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΕΕ επικεντρώθηκε στο θεσμικό πλαίσιο δραστηριοποίησης ασφαλιστικών επιχειρήσεων με το καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών (ΕΠΥ) και στους σχετικούς προβληματισμούς και τα ερωτήματα που προκύπτουν σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας και τον έλεγχό τους.

 

Στον κανονισμό για τα πακέτα επενδυτικών προϊόντων (PRIIPS) που τίθεται σε εφαρμογή από 31.12.2016, αναφέρθηκε η κ. Ρ. Τούτουζα, Υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Θεμάτων της ΕΑΕΕ. Στόχος του κανονισμού είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των επενδυτικών προϊόντων μέσω της παράδοσης στον υποψήφιο πελάτη, υποχρεωτικού εντύπου προσυμβατικής ενημέρωσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

 

Η κ. Γ. Κουκουλέτσου, Νομικός Σύμβουλος της ΕΑΕΕ εστίασε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στις αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κανονισμός σε σχέση με την καταργούμενη Οδηγία 95/46/ΕΚ. Η κ. Κουκουλέτσου αναφέρθηκε επίσης στις διατάξεις του Κανονισμού στις οποίες επικεντρώνονται οι ανησυχίες της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς.

 

Η εκδήλωση έκλεισε με την παρουσίαση της Οδηγίας 2014/107/ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα από την κ. Κ. Χατζηδημητρίου, Νομικό Σύμβουλο της ΕΑΕΕ. Με την Οδηγία αυτή ενσωματώνεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο το Παγκόσμιο Πρότυπο του ΟΟΣΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών, καθιστώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως εργαλείο παγκόσμιας εμβέλειας στην καταπολέμηση της διασυνοριακής απάτης και διαφυγής.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]