" /> Δείτε όλα τα βιβλία της Insurance Innovation - Insurance Innovation

 Επιχειρηματικές ασφαλίσεις Πυρός & Διακοπής Εργασιών

  • από τον Αλέξη Κώτσαλο. Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε για το underwriting, τη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση μεγάλων επιχειρηματικών κινδύνων.

Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να γίνει ένα πολύτιμο βοήθημα στα χέρια όσων ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών στο νέο περιβάλλον κινδύνων που διαμορφώνεται.

Σκοπός του βιβλίου είναι να αποσαφηνίσει τυχόν παρερμηνείες και να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό τα κατά τα άλλα πολύπλοκα θέματα που άπτονται των επιχειρηματικών ασφαλίσεων Περιουσίας και Διακοπής Εργασιών, τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και τους τρόπους διαχείρισης αυτών.

Ο συγγραφέας, Αλέξης Κώτσαλος Dip CII, παραδίδει ένα σύγχρονο βιβλίο απόλυτα προσαρμοσμένο και συμβατό με την ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο συ­γκεντρώνει την πολύτιμη εμπειρία του και παρουσιάζει ολοκληρωμένη γνώση πάνω σε ερμηνείες εννοιών, όρων συμβολαίων και ασφαλιστικών καλύψεων, σε θέματα πρό­ληψης ζημιών και διαχείρισης κινδύνων, underwriting, ασφαλι­στικών και αντασφαλιστικών διευθετήσεων κ.ά.

Μόνο για τον μήνα Ιούλιο η Ιnsurance Innovation σας δίνει την ευκαιρία να αγοράσετε το πολύτιμο βιβλίο του κ. Κώτσαλου στην προνομιακή τιμή των 20 ευρώ αντί της αρχικής 25 ευρώ. Για να έχει ισχύ η προσφορά, αφού προχωρήσετε στην φόρμα παραγγελίας, σημειώστε στα σχόλια ότι πρόκειται για την ΠΡΟΣΦΟΡΑ 20.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

Οδηγία IDD

  • από την Μυρτώ Χαμπάκη. Ένας πρακτικός οδηγός για τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Ένας οδηγός για τις κανονιστικές απαιτήσεις που εισάγει η οδηγία IDD (Insurance Distribution Directive) για την διανομή ασφαλιστικών προϊόντων.

Με τη χρήση κατανοητής γλώσσας και με δομή που συμβαδίζει με τα πρακτικά ερωτήματα που απασχολούν τους σύγχρονους επαγγελματίες του κλάδου, το βιβλίο προσεγγίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές που θέτει η Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προσυμβατική ενημέρωση, την σύγκρουση συμφερόντων, την οργάνωση και την διακυβέρνηση των καναλιών διανομής και των προϊόντων καθώς και των απαιτήσεων επιμόρφωσης, καταλληλότητας και αξιοπιστίας.

Στόχος του βιβλίου είναι να περιγράψει εν συντομία, αλλά ουσιαστικά, το πώς διαμορφώνεται η νέα πραγματικότητα για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση από την 1η Οκτωβρίου 2018 – την ημερομηνία σταθμό για την οριστική υιοθέτηση του νέου πλαισίου.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ

SOLVENCY II – Η Μεγάλη Εικόνα

  • από την Μυρτώ Χαμπάκη. Ένας οδηγός για το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων.

Ένας οδηγός για το νέο Ευρωπαϊκό πλαίσιο φερεγγυότητας των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Δεύτερη έκδοση με αναφορά στον Ν.4364/2016.

Το Solvency II αποτελεί πλέον πραγματικότητα για την Ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά. Η 1.1.2016 σηματοδότησε μια νέα εποχή για τον κλάδο αφού με την υιοθέτηση του νέου εποπτικού πλαισίου για την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών εταιριών, η ασφαλιστική βιομηχανία άλλαξε σελίδα.

Το νέο πλαίσιο, το οποίο θα αντικατέστησε πλήρως τον Ν.400/70 με τον αντίστοιχο Ν.4364/2016, δημιουργεί την επιτακτική ανάγκη για τη χρήση νέων και εξειδικευμένων τεχνικών Διαχείρισης Κινδύνων, Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαφάνειας και εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τον κλάδο.

Στόχος του βιβλίου είναι η παροχή σφαιρικής εικόνας των νέων πολύπλοκων απαιτήσεων, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός για περαιτέρω εμβάθυνση αλλά και ως έγκυρη πηγή ενημέρωσης και επιμόρφωσης για τα στελέχη της αγοράς, τους σπουδαστές του ασφαλιστικού αντικειμένου και τους φοιτητές τμημάτων ασφαλιστικής επιστήμης.

Tο βιβλίο «Solvency II – Η μεγάλη εικόνα» αποτελεί μια ολοκληρωμένη πηγή ενημέρωσης για τα στελέχη του ασφαλιστικού κλάδου που προβληματίζονται και θέλουν να σχηματίσουν εύκολα και σύντομα, μια σφαιρική άποψη για τις σημαντικότερες πτυχές της Οδηγίας Solvency II που θα διαμορφώσουν το «αύριο» του κλάδου.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΕΔΩ
Print Friendly, PDF & Email