ΕΑΕΕ : έρευνα στατιστικών στοιχείων ασφαλίσεων Ζωής Α΄ τριμήνου 2016

Η Επιτροπή Ζωής, Συντάξεων και Υγείας της ΕΑΕΕ λαμβάνοντας υπόψη της, τις ανάγκες
ολοκληρωμένης πληροφόρησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στις ασφαλίσεις Ζωής, αποφάσισε την συστηματική συλλογή στατιστικών στοιχείων του
κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό διαμόρφωσε σχετικό ερωτηματολόγιο (με αρχική εφαρμογή στο πρώτο
τρίμηνο του 2016), εστιάζοντας στην καταγραφή των μεγεθών της παραγωγής και των
αποζημιώσεων υπό το πρίσμα του αναλαμβανομένου κινδύνου. Συνεπώς, το
ερωτηματολόγιο:
-Διαχωρίζει τις ασφαλίσεις Ζωής σε ατομικές και ομαδικές
– Εξετάζει τις εργασίες της Ζωής με βάση τον κίνδυνο (ασφάλιση Ζωής, ασφάλιση
υγείας, ασφάλιση Ζωής συνδεδεμένη με επενδύσεις)
– Αναλύει την παραγωγή ασφαλίστρων ανά κανάλι διανομής

Στην έρευνα του Α’ τριμήνου 2016 ανταποκρίθηκαν συνολικά 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις–
μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες εκτιμάται ότι συγκέντρωσαν αθροιστικά το 99,88% της παραγωγής
ασφαλίστρων (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα πλέον δικαιωμάτων συμβολαίων) σύμφωνα με τα
οριστικά στοιχεία του έτους 2015 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά στοιχεία της έρευνας : Στοιχεία Έρευνας 2016

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]