Τρεις θέσεις εργασίας προσφέρει η PKDATA

Τίτλος θέσης: Γραμματεία Συντονισμού & Υποστήριξης

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση της γραμματείας συντονισμού & υποστήριξης του γραφείου της.

[learn_more caption=” Περιγραφή θέσης εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες”]

 • Επικοινωνία με τμήματα νομικής υποστήριξης και λογιστηρίου όσον αφορά θέματα συμβάσεων, συμβολαίων συντήρησης, έκδοση τιμολογίων κτλ.
 • Διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ (εντοπισμός προγραμμάτων, συγγραφή ανταγωνιστικών προτάσεων, διαχείριση έργων κτλ.)
 • Αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης (διαχείριση εισερχόμενης – εξερχόμενης ηλεκτρονικής και φυσικής αλληλογραφίας, ολοκλήρωση εξωτερικών εργασιών με τράπεζες, ΕΛΤΑ και λοιπούς οργανισμούς για προσκόμιση -παραλαβή εγγραφών, διαχείριση μικρού ταμείου εταιρείας, διαχείριση – παραλαβή αναλώσιμων και λοιπών ειδών γραφικής ύλης και μη γραφείου κτλ.)
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και δημιουργία παρουσιάσεων της εταιρείας.
 • Έλεγχος και συντονισμός καλής λειτουργίας του γραφείου.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου. [/learn_more]

[learn_more caption=”Προφίλ Υποψηφίων”]

 • Απολυτήριο Λυκείου. Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ επιθυμητό.
 • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε λογιστήριο 1-2 ετών ή/και σε αντίστοιχη θέση με αντίστοιχες αρμοδιότητες. Θα ζητηθούν συστατικές επιστολές.
 • Γνώσεις ασφαλιστικής αγοράς επιθυμητές. Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS office.
 • Άριστη Γνώση Αγγλικών.
 • Γνώση άλλων γλωσσών επιθυμητή.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, με οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα τήρησης χρονοδιαγραμμάτων καθώς και ικανότητες διαπραγμάτευσης.
 • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές Υποχρεώσεις.[/learn_more]

[learn_more caption=”Παροχές Εταιρείας”]

 • Πλήρη απασχόληση (πενθήμερη εργασία).
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – μισθός ανάλογος προσόντων.
 • Συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω παρεχόμενης εκπαίδευσης.
 • Ασφάλιση.
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
 • Προοπτικές εξέλιξης.[/learn_more]

Τίτλος θέσης: Senior Developer

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση του Senior Developer, μέλος του τεχνικού της τμήματος.

[learn_more caption=” Περιγραφή θέσης εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες”]

Ο/Η Ιδανικός υποψήφιος/α θα ενσωματωθεί στο τεχνικό τμήμα της εταιρείας και θα συμμετέχει σε έργα αυτής.[/learn_more]

[learn_more caption=”Προφίλ Υποψηφίων”]

    • Πτυχίο σε Πληροφορική / Τηλεπικοινωνίες (βασικό πτυχίο ή μεταπτυχιακός τίτλος).
    • Άριστη γνώση Angular.
    • Άριστη γνώση C# / VB.Net
    • Καλή γνώση MS
    • Καλή γνώση Windows Forms
    • Καλή γνώση ASP.Net MVC
    • 1-2 χρόνια σχετική εργασιακή εμπειρία. (επιθυμητή σε ασφαλιστικό οργανισμό)
    • Ικανότητα παρουσίασης ιδεών και απόψεων με γραπτό και προφορικό λόγο.
    • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε μικρές ή μεγάλες ομάδες.
    • Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων.
    • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.[/learn_more]

[learn_more caption=”Παροχές Εταιρείας”]

    • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – μισθός ανάλογος προσόντων.
    • Ασφάλιση.
    • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
    • Προοπτικές εξέλιξης.[/learn_more]

Τίτλος θέσης: Sales Account Manager Εμπορικού Τμήματος

Η εταιρεία PKDATA, η μεγαλύτερη εταιρεία πληροφορικής στην Ασφαλιστική Αγορά (μέσω των βραβευμένων συστημάτων της διακινείται το 60% της ασφαλιστικής παραγωγής) ζητά να προσλάβει άμεσα στέλεχος για τη θέση του sales account manager του εμπορικού της τμήματος.

[learn_more caption=” Περιγραφή θέσης εργασίας – Κύριες Αρμοδιότητες”]

Ο/Η Ιδανικός υποψήφιος/α, αγαπά τις πωλήσεις, έχει γνώση της ασφαλιστικής αγοράς, έχει τεχνικές (software) γνώσεις, προϋπηρεσία Sales Account Manager και την ικανότητα να μεταφράζει την εμπορική ανάγκη του πελάτη προτείνοντάς του το κατάλληλο για αυτόν εταιρικό προϊόν.

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης περιλαμβάνουν:

    • Πωλήσεις προϊόντων και λύσεων, ανάπτυξη πελατολογίου.
    • Διαχείριση έργων με ταυτόχρονη ανάπτυξη των σχέσεων με υφιστάμενους πελάτες.
    • Διερεύνηση και σχεδιασμό προτεινόμενων λύσεων προς νέους αλλά και υφιστάμενους πελάτες (σε συνεργασία με τον Τεχνικό Project Manager) συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης και προϋπολογισμού.
    • Προετοιμασία, σύνταξη προσφορών και κατάθεση επιχειρηματικών προτάσεων καθώς και σύναψη συμφωνίας με τον πελάτη.
    • Ως Project manager υπεύθυνος συντονισμού όλων των απαραίτητων λειτουργικών ενεργειών και εμπλεκόμενων ομάδων από τον σχεδιασμό ως την παράδοση του προϊόντος / υπηρεσίας στον πελάτη καθώς και παρακολούθηση της προόδου του έργου με στόχο την έγκαιρη ολοκλήρωση του.
    • Κατάρτιση αναφορών στον διευθύνοντα σύμβουλο.
    • Υπεύθυνος τελικής παράδοσης έργου στον πελάτη.
    • After sales support το οποίο περιλαμβάνει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών, διαχείριση αιτημάτων, επίλυση ζητημάτων κτλ.[/learn_more]

[learn_more caption=”Προφίλ Υποψηφίων”]

    • Ηλικία 27-55 ετών.
    • Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ.
    • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε θέση σχετική με την ασφαλιστική αγορά.
    • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε διαχείριση έργων (project management). Έργων Software θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
    • Άριστη γνώση χειρισμού software προγραμμάτων.
    • Άριστη Γνώση Αγγλικών. Γνώση άλλων γλωσσών επιθυμητή.
    • Ευχάριστη προσωπικότητα, με επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες καθώς και οργανωτικές δεξιότητες.
    • Φιλόδοξος/η, με όρεξη για εκπαίδευση και εξέλιξη.[/learn_more]

[learn_more caption=”Παροχές Εταιρείας”]

    • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών – μισθός ανάλογος προσόντων.
    • Ασφάλιση.
    • Σύστημα bonus πωλήσεων.
    • Συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων μέσω παρεχόμενης εκπαίδευσης.
    • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
    • Προοπτικές εξέλιξης.[/learn_more]

Αν  ενδιαφέρεστε, στείλτε το Αν  ενδιαφέρεστε, στείλτε το βιογραφικό σας στο jobinquirypkdata@gmail.com έως 28/2/2020 σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση, για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]