Τo Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα SUREFIT έχει ξεκινήσει!

Βιώσιμες λύσεις για προσιτές ανακαινίσεις οικιακών κτιρίων

Η εναρκτήρια συνάντηση του Έργου SUREFIT Βιώσιμες λύσεις για προσιτές ανακαινίσεις οικιακών κτιρίων” έλαβε χώρα μέσω διαδικτύου στις 14 Σεπτεμβρίου 2020.  Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε από την συντονίστρια εταιρεία του έργου, ISQ της Πορτογαλίας, υπό την επίβλεψη του Συμβούλου του Έργου Piotr Wais.

Κατά την πρώτη συνάντηση, 9 εταίροι από 8 διαφορετικές χώρες (Πορτογαλία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Φινλανδία) συζήτησαν, αντάλλαξαν ιδέες και δεσμεύθηκαν για τις εργασίες που πρέπει να υλοποιηθούν για το Έργο SUREFIT. Πραγματοποιήθηκε συνολική παρουσίαση του έργου και προσδιορίστηκε ο αντίκτυπός του. Ορίστηκαν στόχοι, διαμορφώθηκε ένας χάρτης πορείας για τους πρώτους μήνες του έργου και όλοι οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους. Η κοινοπραξία αποτελείται από κορυφαίους επαγγελματίες, ερευνητές και πανεπιστήμια.

Το έργο SUREFIT έχει ως σκοπό να πραγματοποιήσει γρήγορη ανακαίνιση υπαρχόντων οικιακών κτιρίων, ενσωματώνοντας καινοτόμες, οικονομικά αποδοτικές, προκατασκευασμένες τεχνολογίες με περιβαλλοντική συνείδηση. Στόχος είναι η επίτευξη “σχεδόν μηδενικής ενέργειας” μέσω της μείωσης των απωλειών θερμότητας διά μέσου του κελύφους του κτιρίου και της κατανάλωσης ενέργειας με θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό και φωτισμό, αυξάνοντας παράλληλα το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω μιας συστηματικής προσέγγισης με τη συμμετοχή βασικών ενδιαφερομένων (ιδιοκτήτες/χρήστες κτιρίων, κατασκευαστές, προγραμματιστές προϊόντων/υπηρεσιών) στη θέρμανση και την ψύξη του χώρου, το ζεστό νερό οικιακής χρήσης, τον φωτισμό και την παραγωγή ενέργειας,  καθώς και με την επίδειξη σε 5 αντιπροσωπευτικά κτίρια σε διαφορετικά ευρωπαϊκά κλίματα.

Τα κτίρια αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% της κατανάλωσης της ενέργειας στην ΕΕ και το 36% των συνολικών εκπομπών CO2. Μεγάλο μέρος αυτών οφείλεται στη θέρμανση και την ψύξη για τη διατήρηση άνετων εσωτερικών συνθηκών. Το 2012, η ​​κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κατοικιών στην ΕΕ ήταν 200 Mtoe 2. Η ΕΕ δεσμεύτηκε να καλύψει το 20% του συνόλου της ενεργειακής ζήτησης μέσω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως το 2020 και ένας ακόμη στόχος του 100% έως το 2050 βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η ορθολογική χρήση της ενέργειας και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ανανεώσιμης ενέργειας μπορούν ουσιαστικά να μειώσουν τη συμβατική ενεργειακή ζήτηση σε νέα και υπάρχοντα κτίρια και να βοηθήσουν την ΕΕ στην επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής βάσει της συμφωνίας του Παρισιού του 2015.

Περίπου το 35% των κτιρίων της ΕΕ είναι άνω των 50 ετών και σχεδόν το 75% του κτιριακού αποθέματος είναι ενεργειακά ανεπαρκές. Μόνο το 0,4-1,2% του κτιριακού αποθέματος ανακαινίζεται κάθε χρόνο λόγω αργών και δαπανηρών διαδικασιών ανακαίνισης.

Οι συστημικές προσεγγίσεις για την ανακαίνιση κτιρίων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος: α) ελαχιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας και τα υλικά απόβλητα, β) μεγιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση, ψύξη, παραγωγή ενέργειας και φωτισμό και γ) προσφέροντας γρήγορη και προσιτή ανακαίνιση μέσω της χρήσης προκατασκευής.

Σημείωση: Αυτό το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 894511

Τύπος και επαφές πολυμέσων:

  • Συντονίστρια του έργου: Ms Muriel C. Iten, Head of Low Carbon & Resource Efficiency R&Di Unit ISQ, mciten@isq.pt, +351 214 228 100

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]