The Hotel Marketing Masterclass Webinar Edition: Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ και χρήση του διαδικτύου για αύξηση των απευθείας κρατήσεων

Μέσα από τα τρία διαδοχικά webinars του Hotel Marketing Masterclass αναπτύσσεται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός μάρκετινγκ που θα επιτρέψει σε ένα ξενοδοχείο να μεγιστοποιήσει τη μέση τιμή δωματίου και να αυξήσει τις απευθείας κρατήσεις. Παρουσιάζονται οι πλέον αποτελεσματικές πρακτικές του μάρκετινγκ που μπορεί να υιοθετήσει κάθε επιχείρηση φιλοξενίας προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της από τα κανάλια διανομής και να βελτιώσει την κερδοφορία της.

Το TravelDailyNews παρουσιάζει τρία webinars της σειράς Masterclass που διοργανώνονται στις 8, 9 και 10 Απριλίου.
The Hotel Marketing Masterclass Webinar Edition
Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ και χρήση του διαδικτύου για αύξηση των απευθείας κρατήσεων
Εισηγητής:
Δρ. Δημήτρης Κούτουλας
Σύμβουλος Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών • Πανεπιστημιακός
Hotel Marketing Masterclass – Webinar 1:
Στρατηγικό Μάρκετινγκ και Branding Ξενοδοχείων
8 Απριλίου 2020 • Έναρξη στις 15:30 • Διάρκεια: έως 2,5 ώρες
Ενότητες του Webinar:
• Η χρησιμότητα του μάρκετινγκ για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
• Στρατηγικός σχεδιασμός μάρκετινγκ για ξενοδοχεία
• Το «Marketing Mix» για ξενοδοχεία
• Branding ξενοδοχείων
Κόστος συμμετοχής:
• 30 Ευρώ για κανονική εγγραφή
• 25 Ευρώ ανά άτομο για συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση
• 25 Ευρώ για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews
• 20 Ευρώ για φοιτητές και ανέργους
Hotel Marketing Masterclass – Webinar 2:
Εμπορική Πολιτική για Αύξηση Απευθείας Κρατήσεων
9 Απριλίου 2020 • Έναρξη στις 15:30 • Διάρκεια: έως 2,5 ώρες
Ενότητες του Webinar:
• Αναπτύσσοντας την εμπορική πολιτική του ξενοδοχείου με έμφαση στην αύξηση της μέσης τιμής δωματίου και των απευθείας κρατήσεων
• Τεχνικές δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας
• Οργανώνοντας και στελεχώνοντας το τμήμα μάρκετινγκ και πωλήσεων του ξενοδοχείου
Κόστος συμμετοχής:
• 30 Ευρώ για κανονική εγγραφή
• 25 Ευρώ ανά άτομο για συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση
• 25 Ευρώ για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews
• 20 Ευρώ για φοιτητές και ανέργους
Hotel Marketing Masterclass – Webinar 3:
Διαδικτυακό Μάρκετινγκ Ξενοδοχείων
10 Απριλίου 2020 • Έναρξη στις 15:30 • Διάρκεια: έως 2,5 ώρες
Ενότητες του Webinar:
• Παραγωγή content υψηλής ποιότητας (κειμενογράφηση, φωτογράφιση)
• Ανάπτυξη ιστοσελίδας
• Διαδικτυακή διαφήμιση
• Τοποθέτηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO – SEM)
• Email marketing και eNewsletter
• Social Media Marketing
Κόστος συμμετοχής:
• 30 Ευρώ για κανονική εγγραφή
• 25 Ευρώ ανά άτομο για συμμετοχή επιπλέον ατόμων από την ίδια επιχείρηση
• 25 Ευρώ για όσους παρακολούθησαν στο παρελθόν σεμινάριο του TravelDailyNews
• 20 Ευρώ για φοιτητές και ανέργους
Σε όσους εγγραφούν και στις τρεις ενότητες του Hotel Marketing Masterclass θα προσφερθεί έκπτωση 20%. Στους συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν τις τρεις ενότητες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Travel Media Applications στον αριθμό τηλεφώνου 210 9374050 και στο email tma@tma.travel
Σκεπτικό του σεμιναρίου
Η σωστή χρήση των εργαλείων του μάρκετινγκ αποτελεί βασική προϋπόθεση για να μπορέσει μια ξενοδοχειακή επιχείρηση να επιβιώσει και να ευημερήσει σε μια ιδιαίτερα ρευστή αγορά. Εν μέσω ριζικών ανακατατάξεων – χρεοκοπίες tour operators, έντονες μεταπτώσεις στη ζήτηση από μεγάλες αγορές, επίδραση της τρέχουσας πολιτικής επικαιρότητας στις κρατήσεις των Ευρωπαίων τουριστών, εντεινόμενος ανταγωνισμός τιμών κοκ. – τα ελληνικά ξενοδοχεία οφείλουν να βρουν εκείνες τις λύσεις στην αγορά προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδα και τις απευθείας κρατήσεις και να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους.
Όσα ξενοδοχεία ασχολήθηκαν συστηματικά με το μάρκετινγκ αξιοποιώντας ειδικότερα τα εργαλεία online προβολής, κατάφεραν να βελτιώσουν τα έσοδά τους, να εδραιώσουν μια πολύ καλή εικόνα στην αγορά, να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα παραδοσιακά κανάλια διακίνησης τουριστών και να θέσουν πολύ καλές βάσεις κερδοφορίας ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Η καλή κατανόηση των σημαντικότερων εργαλείων του online marketing γίνεται περισσότερο αναγκαία, καθώς η αποτελεσματικότητα των παραδοσιακών εργαλείων προβολής έχει σε μεγάλο βαθμό μειωθεί στις σημερινές συνθήκες μιας ολοένα και πιο ανταγωνιστικής αγοράς.
Έτσι επιδιώκεται στο πλαίσιο του Hotel Marketing Masterclass να εξηγηθεί η χρήση των πλέον αποτελεσματικών τεχνικών του online marketing, αλλά προπάντων να τονιστεί η αξία ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού μάρκετινγκ μέσω της ενδεδειγμένης στρατηγικής και του κατάλληλου marketing mix, με το οποίο ένα ξενοδοχείο θα μεγιστοποιήσει τη μέση τιμή δωματίου και τις απευθείας κρατήσεις.
Η παρουσίαση του σεμιναρίου θα γίνει με άκρως πρακτικό τρόπο περιλαμβάνοντας πολλές δεκάδες παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές τόσο από ελληνικά ξενοδοχεία όσο και από επιχειρήσεις του εξωτερικού.
Tο σεμινάριο εντάσσεται στη σειρά των Masterclasses που διοργανώνονται από την TravelDailyNews και τον Δρα. Δημήτρη Κούτουλα και απευθύνονται σε στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων. Σε κάθε Masterclass διδάσκουν ιδιαίτερα έμπειροι επαγγελματίες, εμβαθύνοντας σε εξειδικευμένα και επίκαιρα θέματα του τουρισμού και του ξενοδοχειακού κλάδου.
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου προς ανάλυση και συζήτηση με τη μορφή ενός case study.
Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο
Το Hotel Marketing Masterclass απευθύνεται πρωτίστως:
• σε ιδιοκτήτες ξενοδοχείων
• σε διευθυντές και ανώτερα στελέχη ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
• σε όσους εργάζονται – ή ενδιαφέρονται να εργαστούν – στο χώρο του ξενοδοχειακού μάρκετινγκ και των πωλήσεων
• σε όσους παρέχουν υπηρεσίες διαδικτυακών εφαρμογών καθώς και υπηρεσίες μάρκετινγκ σε ξενοδοχεία (π.χ. κατασκευαστές ιστοσελίδων, διαφημιστικές εταιρίες, γραφίστες, γραφεία δημοσίων σχέσεων κοκ.)
Οφέλη από την παρακολούθηση του σεμιναρίου
Όσοι θα παρακολουθήσουν το Hotel Marketing Masterclass:
• θα κατανοήσουν πώς μπορούν να αυξήσουν τα έσοδα και την κερδοφορία της επιχείρησής τους
• θα μάθουν με πρακτικό τρόπο να σχεδιάσουν βήμα-βήμα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μάρκετινγκ για το ξενοδοχείο τους
• θα λάβουν πρακτικές συμβουλές για το πώς θα αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα περιορισμένο κονδύλι μάρκετινγκ
• θα λάβουν χρήσιμα ερεθίσματα για το πώς θα ιεραρχήσουν και θα εκμεταλλευτούν τα πολυάριθμα εργαλεία μάρκετινγκ – συμβατικά και διαδικτυακά – προς όφελος του ξενοδοχείου τους
• θα μάθουν για την ένταξη της διαδικτυακής προβολής στη συνολική στρατηγική μάρκετινγκ του ξενοδοχείου τους
• θα μπορέσουν να αποφύγουν αστοχίες και λάθη κατά το σχεδιασμό της ιστοσελίδας τους και εν γένει της διαδικτυακής τους παρουσίας
• θα πάρουν πληροφορίες χρήσιμες για την επιλογή και τη συνεργασία με εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες μάρκετινγκ και διαδικτυακής προβολής
• θα μπορέσουν να θέσουν προς συζήτηση την περίπτωση του δικού τους ξενοδοχείου
Ο εισηγητής
Ο Δρ. Δημήτρης Κούτουλας, με πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και διδακτορική διατριβή στο Τουριστικό Μάρκετινγκ, εργάζεται από το 1990 ως σύμβουλος και ως project manager σε θέματα τουρισμού, ξενοδοχείων, γαστρονομίας, πολιτισμού και μάρκετινγκ επιχειρήσεων και χωρών. Έχει υλοποιήσει έργα μάρκετινγκ, σχεδιασμού τουριστικής πολιτικής και επικοινωνιακές ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας σε συνολικά 32 χώρες, ενώ τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης για το επιστημονικό του έργο.
Ειδικότερα στον ξενοδοχειακό κλάδο ο Δ. Κούτουλας καλύπτει ένα ευρύ πελατολόγιο αποτελούμενο από ξενοδοχειακούς ομίλους, οικογενειακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, αστικά και παραθεριστικά ξενοδοχεία, boutique hotels κοκ., συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντάς τα σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, concept development, ανακαίνισης, μάρκετινγκ, branding, αύξησης πωλήσεων ανά τμήμα (F&B, spa κοκ.), οργανογράμματος και στελέχωσης, εκπαίδευσης προσωπικού, ποιοτικού ελέγχου, αναβάθμισης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και χειρισμού των κριτικών στο TripAdvisor.
Από το 2014 ο Δ. Κούτουλας εργάζεται ως Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου διδάσκει τα μαθήματα Διοίκηση Ξενοδοχείων, Διοίκηση Τουριστικών Οργανισμών, Τουριστικό Μάρκετινγκ και Μάρκετινγκ Υπηρεσιών. Έχει επίσης διδάξει σε άλλα πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Νότιας Αφρικής, ενώ έχει διενεργήσει σεμινάρια για διευθυντικά και ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων καθώς και τουριστικών και δημοσίων οργανισμών σε επτά χώρες. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής σε εκατοντάδες επιχειρηματικά και τουριστικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]