Τα πάντα για το Δώρο του Πάσχα 2020

Τη Μ. Τετάρτη, καταβάλλεται κανονικά το Δώρο Πάσχα, όπως ακριβώς προβλέπει η εργατική νομοθεσία, από τις επιχειρήσεις εκείνες που ούτε έχουν πληγεί, βάσει Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ούτε έχουν ανασταλεί τη λειτουργία τους με διοικητική εντολή.

Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους, είτε απασχολούνται με σύμβαση αορίστου, είτε ορισμένου χρόνου, εφόσον έχουν εργαστεί από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο, ενώ εάν εργαστεί για μικρότερο χρονικό διάστημα θα λάβει αναλογία, η οποία υπολογίζεται σε 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19, η ΠΝΠ της 30ής Μαρτίου 2020 (άρθρο 19), παρέχεται η δυνατότητα: α)στις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής και β) στις επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020.

Οι εργαζόμενοι των οποίων έχει ανασταλεί η εργασιακή σχέση, βάσει των σχετικών διατάξεων, δικαιούνται να λάβουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα έτους 2020 ως εξής:

α) από τους εργοδότες τους θα λάβουν την αναλογία που αντιστοιχεί στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την ημέρα που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους

β) από το κράτος θα λάβουν το ποσό της αναλογίας που αντιστοιχεί στην περίοδο της αναστολής (ΥΑ Β742).

Στις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΕργαζόμενος με μικτές αποδοχές 900 ευρώ, αν η αναστολή εργασίας άρχισε στις 20/3/20 το δώρο Πάσχα είναι 312,50 Υπολογίστε εδώ  (το υπόλοιπο ποσό 160,16 από 21/3 έως 30/4 καταβάλλετται από το κράτος)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργαζόμενος με μικτό ημερομίθιο 40 ευρώ, αν η αναστολή της εργασιακής του σχέσης άρχισε στις 20/3/20 το δώρο Πάσχα που οφείλει ο εργοδότης είναι 416,67  Υπολογίστε εδώ (το υπόλοιπο ποσό 213,54 από 21/3 έως 30/4 καταβάλλετται από το κράτος)

Τη Μ. Πέμπτη, η πληρωμή αναδρομικών ποσών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, σε συντονισμό με το υπουργείο Εργασίας, θα καταβάλει τη Μεγάλη Πέμπτη, 16 Απριλίου 2020, αναδρομικά ποσά, συνολικού ύψους 2.888.544,47 ευρώ, σε 3.964 νέους μερισματούχους, που η αίτησή τους υποβλήθηκε έως και τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, τα αναδρομικά αφορούν τα μερίσματα, μέχρι και τις 31/3/2020, ενώ, εφεξής, οι εν λόγω 3.964 νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους με το σύνολο των υπολοίπων μερισματούχων του Ταμείου, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του κάθε τριμήνου. Το μέρισμα για το Β’ τρίμηνο του 2020 θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]