Προστατεύστε το σπίτι σας και προσέξτε τις παγίδες

Η λεπτομερής ενημέρωση για τις εξαιρέσεις, τις απαλλαγές και τους ειδικούς όρους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων αποτελεί πάντοτε αναγκαία συνθήκη για την καλύτερη δυνατή κάλυψη του ασφαλισμένου. Ειδικά στην ασφάλιση κατοικίας, που προστατεύει ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για όλους μας, η σωστή εκτίμηση της αξίας κατασκευής και η κατάλληλη επιλογή των καλύψεων αποτελούν επίσης καθοριστικούς παράγοντες για να μη βρεθούμε προ εκπλήξεων.

Για μία ακόμη φορά, αξίζει να σημειωθεί ότι η ασφάλιση κατοικίας στην Ελλάδα, σε μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες της Ευρώπης, παρουσιάζει χαμηλή ανάπτυξη και βρίσκεται σε επίπεδο χαμηλότερο του 10% των κατοικιών. Με δεδομένο δε, ότι η ασφάλιση είναι υποχρεωτική κατά τη σύναψη στεγαστικού δανείου, γίνεται αντιληπτό ότι η σχέση των Ελλήνων με την πρόληψη σε ότι αφορά την περιουσία τους δεν είναι η καλύτερη, την ώρα που το ποσοστό ιδιοκατοίκησης είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.

Η σημασία της ασφάλισης κατοικίας αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν πλέον συχνότερα καταστροφές στη χώρα μας, με αποτέλεσμα σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης, ούτε το κράτος να διαθέτει τους απαραίτητους πόρους, ούτε οι πολίτες να μπορούν να καλύψουν με ιδία μέσα το κόστος πιθανών ζημιών. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο για τους ασφαλισμένους να γνωρίζουν τις βασικές «παγίδες» που θα πρέπει να προσέξουν και να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα πριν υπογράψουν ένα συμβόλαιο ασφάλισης κατοικίας.

Εκτίμηση αξίας: Προσοχή στην υπασφάλιση

Όταν ασφαλίζουμε το σπίτι μας, το τελικό ασφαλιστήριο καθορίζεται από αρκετούς παράγοντες όπως τα τετραγωνικά και την αξία κατασκευής του κτιρίου. Ο σωστός υπολογισμός της αξίας κατασκευής μας προστατεύει από την περίπτωση της υπερασφάλισης και της υπασφάλισης. Ειδικότερα η υπασφάλιση θεωρείται μία μεγάλη παγίδα για τους ασφαλισμένους. Αν, για παράδειγμα, ένα σπίτι αξίζει πραγματικά 200.000 ευρώ αλλά εμείς το ασφαλίζουμε για 100.000 ευρώ, τότε σε περίπτωση ζημιάς που κοστίζει 20.000 ευρώ, η ασφαλιστική θα μας αποζημιώσει για το 50%, ήτοι για 10.000 ευρώ. Θα πρέπει δηλαδή να γνωρίζει ο ασφαλιζόμενος ότι αν θέλει να ασφαλίσει το σπίτι του σε χαμηλότερη αξία για να… γλιτώσει ασφάλιστρα, τότε αναλαμβάνει τον κίνδυνο να πρέπει να καλύψει ο ίδιος ένα σημαντικό μέρος του κόστους της ζημιάς.

Η υπερασφάλιση αφορά τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα σπίτι ασφαλίζεται για αξία μεγαλύτερη της πραγματικής, ωστόσο όταν προκληθεί ζημιά η ασφαλιστική αποζημιώνει με βάση την πραγματική αξία.

Απαλλαγές: Για να ξέρετε τι θα πληρώσετε

Η απαλλαγή είναι σημαντικός όρος διότι στην ουσία καθορίζει τη συμμετοχή του ασφαλισμένου στη ζημιά. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας ζημιάς που έχει προκληθεί από πλημμύρα και το κόστος επιδιόρθωσης διαμορφώνεται στα 1.000 ευρώ. Στην περίπτωση που η απαλλαγή ορίζεται στο 10% της ζημιάς, τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα μας δώσει 900 ευρώ, καθώς τα υπόλοιπα 100 ευρώ αφορούν στο ποσό της απαλλαγής.

Επίσης σε πολλές περιπτώσεις ορίζεται και όριο πέρα από το οποίο ο ασφαλισμένος δικαιούται αποζημίωση. Αυτό σημαίνει ότι αν το κόστος της ζημιάς είναι 500 ευρώ και η απαλλαγή έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ, η ασφαλιστική δεν καλύπτει τη ζημιά. Στην αγορά υπάρχουν και εταιρείες που, τουλάχιστον στην πρώτη κατοικία ασφαλίζουν χωρίς απαλλαγές.

Όσο μεγαλύτερη είναι η απαλλαγή που συμφωνείται σε ένα συμβόλαιο, τόσο χαμηλότερα είναι τα ασφάλιστρα και γι’ αυτόν το λόγο οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί. Η απαλλαγή είναι ένας όρος τον οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη για να αξιολογήσουμε το αν ένα ασφαλιστήριο ταιριάζει στις δικές μας ανάγκες.

Εξαιρέσεις: Η αναλυτική ενημέρωση το «κλειδί»

Παντού και πάντα, στο σύνολο των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, οι εξαιρέσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη γιατί πολύ απλά καθιστούν μία κάλυψη «ανενεργή» στην περίπτωση που ισχύουν οι προϋποθέσεις της εξαίρεσης. Οι εξαιρέσεις μπορεί να είναι γενικές και να αφορούν στο σύνολο των καλυπτόμενων κινδύνων. Για παράδειγμα, ένα σπίτι μπορεί να είναι ασφαλισμένο έναντι διαφόρων κινδύνων αλλά όχι για την περίπτωση που οι ζημιές προκαλούνται από σεισμό. Αντίστοιχα, υπάρχουν εξαιρέσεις σε διάφορες καλύψεις. Ένα σπίτι είναι ασφαλισμένο αλλά λόγω παλαιότητας δεν καλύπτεται το κόστος των ζημιών που προκαλούνται από θραύση των σωληνώσεων.

Στην ουσία, οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς τους κινδύνους έναντι των οποίων καλύπτονται για να έχει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο την αξία που πρέπει. Ζητείστε από τον ασφαλιστή σας αναλυτικά τις εξαιρέσεις και διαβάστε προσεχτικά σε τι αφορούν. Έτσι θα διασφαλίσετε ότι σε στην περίπτωση που προκληθεί ζημιά θα αποζημιωθείτε και δεν θα βρεθείτε προ εκπλήξεων.

Καλύψεις: Επιλέγουμε αυτές που μας ταιριάζουν

Είναι λογικό οι καταναλωτές να αναζητούν τις καλύτερες τιμές στην αγορά, πόσο μάλλον σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Όμως στις ασφάλειες, το βασικότερο στοιχείο ενός συμβολαίου είναι οι καλύψεις, αφού βάσει αυτών καταβάλλεται αποζημίωση. Έτσι πολλές φορές οι ασφαλισμένοι βρίσκονται… απροστάτευτοι, καθώς στο κυνήγι της χαμηλότερης τιμής, δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία στις καλύψεις που προσφέρονται.

Θα πρέπει, λοιπόν, να γνωρίζουμε ότι μία ασφάλεια επιτυγχάνει το σκοπό της όταν οι καλύψεις ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του ασφαλισμένου. Αν για παράδειγμα, έχετε επιλέξει ένα βασικό πρόγραμμα ασφάλισης κατοικίας που δεν περιέχει κάλυψη για τις ζημιές που προκαλούνται από τη θραύση σωληνώσεων γιατί δεν τη θεωρείται απαραίτητη, τότε στην περίπτωση που προκληθεί ζημιά θα πρέπει να καλύψετε από την τσέπη σας ένα σημαντικό ποσό. Είναι λάθος να καταλάβουμε εκ των υστέρων ότι μία κάλυψη είναι απαραίτητη. Επομένως, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ακριβώς θέλουμε να περιλαμβάνει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο με βάση τις πραγματικές μας ανάγκες.

Πρέπει, λοιπόν, οι ασφαλισμένοι να αγοράζουν μία ασφάλεια συνειδητά, που σημαίνει ότι ενημερώνονται λεπτομερώς για όλες τις καλύψεις και να μην στέκονται μόνο στην τιμή.

Πηγή: liberal.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]