Την προώθηση του θεσμού της ηλεκτρονικής κάρτας εργαζομένου ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για ένα μέτρο που θα στοχεύει στον έλεγχο της  υπερωριακής  απασχόλησης «προδίδοντας» την υποδηλωμένη εργασία.

Η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας στον ιδιωτικό τομέα θα αφορά σε πρώτη φάση μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, με στόχο να επεκταθεί σε όλο το φάσμα της ιδιωτικής οικονομίας.

Με γνώμονα την ανάσχεση του φαινομένου της ψευδούς δηλωμένης μερικής απασχόλησης και των απλήρωτων υπερωριών, η κάρτα θα διαπιστώνει σε πραγματικό χρόνο το αληθές ωράριο απασχόλησης του μισθωτού στην πράξη.

Τα προσωπικά δεδομένα που θα καταγράφονταν στην κάρτα θα βασίζονταν στις μετρήσεις του ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση και διαβίβαση στοιχείων με ηλεκτρονικό ή άλλο τρόπο στο ΙΚΑ).

Μάλιστα δεν αποκλείεται να προβλεφθεί ψηφιακή σύνδεση της νέας ηλεκτρονικής κάρτας μισθωτών με το σύστημα «Εργάνη», όπως άλλωστε θα συμβεί και με το σύστημα της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης.

Η θέσπιση της κάρτας εργασίας θα επιτρέπει υπό προϋποθέσεις τον έλεγχο σε πραγματικό χρόνο των στοιχείων που δηλώνονται σε ΑΠΔ και «Εργάνη», ώστε το υπουργείο αλλά και το ΣΕΠΕ να έχουν µια πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις παραβατικές επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΠΔ υποβάλλεται από τον εργοδότη στον ΕΦΚΑ και περιλαμβάνει στοιχεία για το χρόνο απασχόλησης κάθε ασφαλιζομένου (ποιες μέρες και ώρες απασχολείται), την αμοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, το ύψος των εισφορών.

Δεν είναι η πρώτη φορά που θεσμοθετείται η «κάρτα εργασίας» στον ιδιωτικό τομέα (είχε θεσπιστεί αρχικά το 2011), αλλά είναι η πρώτη φορά που θα υλοποιηθεί

Τότε προβλέπονταν πως το μέτρο θα εφαρμοζόταν πιλοτικά σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και είδη επιχειρήσεων, ενώ όσες επιχειρήσεις υιοθετούσαν την κάρτα θα είχαν έκπτωση 10% στις ασφαλιστικές εισφορές.

Οι παραβάτες θα πλήρωναν πρόστιμο 200 ευρώ αν ήταν εργαζόμενοι και 400 ευρώ αν ήταν εργοδότες.

Πηγή: insider.gr