Επιδίκαση ηθικής βλάβης σε εταιρεία για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο

Το Πρωτοδικείο Πειραιά με απόφασή του επιδίκασε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σε νομικό πρόσωπο για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από πρώην υπάλληλο. Συγκεκριμένα – και με βάση το ιστορικό της εν λόγω υπόθεσης, υπάλληλος σε επιχείρηση, η οποία επιχείρηση – μάλιστα – είχε λάβει συγκεκριμένες πιστοποιήσεις ηλεκτρονικής ασφαλείας, απέστειλε από τον εταιρικό λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στον προσωπικό της λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αρχεία και λίστες της εργοδότριας επιχείρησης, τα οποία εμπεριείχαν στοιχεία πελατών και προμηθευτών της, κατά παράβαση των συμβατικών – και όχι μόνο – δεσμεύσεων, τις οποίες είχε αναλάβει, αλλά και της εν γένει υποχρέωσης πίστης που οφείλει να επιδεικνύει ο εργαζόμενος.

Λίγες ημέρες μετά τα ανωτέρω γεγονότα, η υπάλληλος γνωστοποίησε στην εταιρεία την παραίτησή της, ενώ σύντομα προσλήφθηκε σε ανταγωνίστρια εταιρεία. Κατά τον εσωτερικό έλεγχο των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας – και κατόπιν της αποχώρησης της υπαλλήλου διαπιστώθηκε η ανωτέρω μεταφορά των αρχείων και των λιστών της εταιρείας εκτός των εταιρικών υπολογιστικών συστημάτων. Τα προαναφερθέντα γεγονότα αποτελέσαν την βάση για την κατάθεση αγωγής εναντίον της υπαλλήλου προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης του νομικού προσώπου, καθώς με την εις βάρος του αδικοπραξία προσβλήθηκε η εμπορική του πίστη, η επαγγελματική του υπόληψη και γενικά το εμπορικό του μέλλον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω υπόθεση, η πρώην υπάλληλος κατέθεσε αντίθετη αγωγή κατά της επιχείρησης επί τη βάσει κυρίως αξιώσεων υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης εκτός έδρας, καθώς κι επί τη βάση των διατάξεων της συκοφαντικής δυσφήμισης, η οποία θεωρήθηκε ότι έλαβε χώρα με την κατάθεση της αγωγής της επιχείρησης κατά της πρώην υπαλλήλου.

Το δικάσαν δικαστήριο συνεκδίκασε τις δύο αγωγές και στην απόφασή του έκανε δεκτές τις αξιώσεις της επιχείρησης κατά της πρώην υπαλλήλου επιδικάζοντας στην επιχείρηση χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για την υποκλοπή εμπιστευτικών πληροφοριών από την πρώην υπάλληλο, ενώ απέρριψε την αγωγή της τελευταίας ως προς τις αξιώσεις υπερωριακής απασχόλησης κι ανέβαλε τη κρίση του αναφορικά με το ζήτημα της συκοφαντικής δυσφήμισης έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης.

Ειδικότερα, το δικαστήριο δέχτηκε ότι αιτιωδώς από τη συμπεριφορά της πρώην υπαλλήλου η εταιρεία υπέστη προσβολή αναφορικά με την πίστη, την καλή της φήμη, αφού προέκυψε αναστάτωση σε θέματα ασφαλείας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας, ενώ διακυβεύτηκε η συνεργασία της με μεγάλους πελάτες. Επιπλέον, κρίθηκε ότι η πρώην υπάλληλος αθέμιτα αντέγραψε στοιχεία υπολογιστών, τα οποία συνιστούν επαγγελματικά απόρρητα, εφόσον παρανόμως μεταφέρθηκαν εκτός ηλεκτρονικών συστημάτων εταιρείας, με προφανή σκοπό να χρησιμοποιηθούν από την ανταγωνίστρια εταιρεία, στην οποία θα προσλαμβανόταν, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις τις αδικοπρακτικής της ευθύνης, αφού απέσπασε σοβαρό περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας, ασχέτως αν δεν το κοινοποίησε σε τρίτο.

Ο δικηγόρος της επιχείρησης Επαμεινώνδας Στυλόπουλος, ο οποίος χειρίστηκε κατ’ εντολή της εταιρείας την αξίωση της επιχείρησης για την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω της υποκλοπής εμπιστευτικών πληροφοριών από την πρώην υπάλληλο της, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη απόφαση αφενός οριοθετεί τις σχέσεις μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου αναφορικά με την χρήση και προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών, τις οποίες ο εργαζόμενος απέκτησε στα πλαίσια της εργασίας του, αφετέρου αναγνωρίζει ακόμη μία φορά υπό προϋποθέσεις στο νομικό πρόσωπο δικαιώματα χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Επίσης, ο δικηγόρος της επιχείρησης Ευστάθιος Γραμμένος, ο οποίος χειρίστηκε κατ’ εντολή της εταιρείας την αντίκρουση της αγωγής της πρώην υπαλλήλου κατά της επιχείρησης επεσήμανε ότι η εν λόγω απόφαση επιβεβαίωσε ακόμη μία φορά ότι η έγερση αγωγών με περιεχόμενο αξιώσεις υπερωριακής απασχόλησης θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένες αποδεικτικά, καθώς πλέον τα Ελληνικά Δικαστήρια είναι πιο αυστηρά στην επιδίκαση αξιώσεων για υπερεργασιακή/υπερωριακή απασχόληση.

Επαμεινώνδας Στυλόπουλος – Δικηγόρος – «Στυλόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορικό Γραφείο»
Eep.styl@slo.gr – τηλ: +30 210 3832518

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]