ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της ανεργίας και της απασχόλησης και σημαντική αύξηση του μη ενεργού πληθυσμού τον Μάρτιο

Διευκρινίζει δε, τρία θέματα:

*Η μείωση στον αριθμό των ανέργων κατευθύνθηκε προς τους οικονομικά μη ενεργούς, καθώς, λόγω της πανδημίας της νόσου του COVID-19, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Σύμφωνα με τον ορισμό για τον άνεργο και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητεί ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.

*Με βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης (λόγω της πανδημίας) εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή εάν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

*Λόγω των μη τυπικών συνθηκών υπό τις οποίες διενεργήθηκε η συλλογή τμήματος των πρωτογενών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν για το συγκεκριμένο δελτίο Τύπου και της ενδεχόμενης μεταβολής τού ποσοστού απόκρισης των ερευνώμενων και του βαθμού στον οποίο αυτή οφείλεται στις συγκεκριμένες μη τυπικές συνθήκες, η ΕΛΣΤΑΤ διενεργεί μεθοδολογικούς ελέγχους διερεύνησης συμβατότητας των εναλλακτικών πρακτικών συλλογής στοιχείων (σ.σ. υπήρξαν τηλεφωνικές επαφές αντί των κατ’ ιδίαν επαφών, λόγω καραντίνας), τα αποτελέσματα των οποίων ενδέχεται να δημοσιεύσει εκτάκτως, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Ειδικότερα, από τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού προκύπτουν τα εξής:

Το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μειώθηκε στο 14,4% τον Μάρτιο εφέτος, έναντι 18,1% τον Μάρτιο 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Φεβρουάριο 2020. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 653.686 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 203.288 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2019 (μείωση 23,7%) και κατά 79.397 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 (μείωση 10,8%).

Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.874.437 άτομα. Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 12.923 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2019 (μείωση 0,3%) και κατά 10.263 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 (μείωση 0,3%).

Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) αυξήθηκε σε 3.373.369 άτομα. Οι οικονομικά μη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 173.254 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2019 (αύξηση 5,4%) και κατά 87.150 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2020 (αύξηση 2,7%). Η αύξηση αυτή, όπως προαναφέρθηκε, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς.

Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (16,8% τον Μάρτιο 2020 από 22,6% τον Μάρτιο 2019) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (12,6% από 14,4%).

Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (32,4% τον Μάρτιο 2020 από 37,7% τον Μάρτιο 2019) και 25- 34 ετών (19,8% από 24,1%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (14,1% από 16,1%), 45- 54 ετών (12% από 14,6%), 55- 64 ετών (11,7% από 13,9%) και 65- 74 ετών (7,4% από 11,6%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Μακεδονία- Θράκη (18,5% τον Μάρτιο 2020 από 19% τον Μάρτιο 2019), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (16,4% από 18%) και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (14,7% από 20,9%). Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (14% από 18,9%), η Αττική (13,9% από 18%), η Κρήτη (12% από 12,2%) και το Αιγαίο (9,4% από 17,3%).

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]