Εκτιμήσεις για απώλεια έως και 192.000 θέσεων εργασίας το 2020

Από 115.000 έως 192.000 χιλιάδες θέσεις εργασίας εκτιμάται ότι θα χαθούν το 2020, ανάλογα με το ύψος της ύφεσης που θα καταγράψει η οικονομία, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η εκτίμηση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ είναι ότι η πορεία της οικονομίας τα αμέσως επόμενα τρίμηνα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της απασχόλησης και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα επηρεάσει τον επεκτατικό άξονα «διαθέσιμο εισόδημα‒κατανάλωση‒εγχώρια δαπάνη».

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ παρουσιάζει την ποσοτική εκτίμηση τριών σεναρίων ύφεσης και των συνεπειών τους στον όγκο της απασχόλησης.

Στο Σενάριο 1 υπολογίζεται ότι το 2020 θα υπάρξει μείωση του ΑΕΠ κατά 6%, στο Σενάριο 2 κατά 8% και στο Σενάριο 3 κατά 10%.

Στο Σενάριο 1, το πιο αισιόδοξο, ο αριθμός των απασχολουμένων εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 115 χιλιάδες άτομα, στο μετριοπαθές σενάριο (Σενάριο 2) η μείωση θα αφορά 153 χιλιάδες άτομα, ενώ στο απαισιόδοξο σενάριο (Σενάριο 3)ο αριθμός των απασχολουμένων εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 192 χιλιάδες άτομα.

Η εξέλιξη του ποσοστού ανεργίας, σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, θα επηρεαστεί από την εξέλιξη της απασχόλησης αλλά και από τη μεταβολή του όγκου των οικονομικά μη ενεργών ατόμων.

Σε ό,τι αφορά τις νέες προσλήψεις, όπως σημειώνεται, «πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας οι νέες προσλήψεις αφορούσαν περισσότερο ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης της πανδημίας, λόγω των επιλογών διαχείρισής της, σημειώθηκε μείωση του ποσοστού νέων προσλήψεων μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.Όμοια εικόνα εμφανίζεται στο ισοζύγιο προσλήψεων-απολύσεων με περισσότερο ζημιωμένους κυρίως τους εργαζομένους που βρίσκονταν σε καθεστώς μερικής και δευτερευόντως σε καθεστώς εκ περιτροπής απασχόλησης. Από τα ευρήματα αυτά προκύπτει ένα σημαντικό συμπέρασμα όσον αφορά το αναπτυξιακό πρότυπο της οικονομίας, είναι ότι η μεγάλη εξάρτησή της από κλάδους που δημιουργούν ευέλικτες μορφές απασχόλησης περιορίζουν την ανθεκτικότητά της σε εξωγενείς διαταραχές με μεγάλο οικονομικό και κοινωνικό κόστος».

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]