Ασφαλίσεις Περιουσίας. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η ασφάλιση περιουσίας σκοπό έχει την προστασία των ακινήτων των ιδιωτών/ καταναλωτών (γραφεία, οικείες, κτίρια). Βασικότερη (και παλαιότερη) μορφή της ασφάλισης αυτής αποτελεί η ασφάλιση πυρός, η οποία προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη της περιουσίας του ασφαλισμένου για oικονομικές απώλειες που προκαλούνται από πυρκαγιά κατά τη διάρκεια της περιόδου κάλυψης.

Στην έννοια της Περιουσίας περιλαμβάνονται και οι τεχνικές ασφαλίσεις (Κλάδος λοιπών ζημιών αγαθών).

Ασφάλιση Πυρός

Η κάλυψη περιλαμβάνει τη μείωση της αξίας των βλαβέντων πραγμάτων, καθώς επίσης και την αποκατάσταση των ζημιών που προξένησαν τα αναγκαία μέτρα για τη διάγνωση, αποτροπή ή περιστολή της ζημιάς όπως τα έξοδα κατάσβεσης και κατεδάφισης. Συναφείς με την πυρκαγιά καλυπτόμενοι κίνδυνοι είναι οι εξής:

Έκρηξη (εσωτερική ή εξωτερική) ή άλλα παρεμφερή συμβάντα
Φυσικά φαινόμενα (πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, σεισμός).
Διαρροή σωληνώσεων, δηλαδή αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε το νερό στο ακίνητο (κτίριο και περιεχόμενο), τα έξοδα του υδραυλικού που επισκεύασε τη ζημιά κτλ
Ζημιές στους κοινόχρηστους χώρους από καλυπτόμενο κίνδυνο
Έξοδα μεταστέγασης σε περίπτωση ζημιάς
Αστική ευθύνη πυρκαγιάς και νερών (αν προξενηθούν ζημιές σε όμορη ιδιοκτησία)
Επιπλέον, μπορεί να δίδεται η εξασφάλιση των ενοικίων που λαμβάνει ο ιδιοκτήτης σε περίπτωση ζημιάς από το ακίνητο που εκμισθώνει.

Τεχνικές Ασφαλίσεις

Ο Κλάδος των Τεχνικών Ασφαλίσεων παρέχει Κατά Παντός Κινδύνου ασφαλιστήρια, παρέχοντας την ευρύτερη δυνατή κάλυψη και έτσι καθίσταται ευχερέστερο να προσδιοριστεί εάν κάποιος κίνδυνος είναι καλυπτόμενος ή μη.

Τα κυριότερα αντικείμενα που μπορούν να ασφαλισθούν με τα συμβόλαια του Κλάδου είναι τα εξής:

Μεγάλα ή μικρά τεχνικά έργα υποδομής π.χ. οδικοί άξονες, σιδηροδρομικά έργα, υδραυλικά έργα, ενεργειακά έργα και εγκαταστάσεις κλπ, δημόσια, ιδιωτικά ή /και συγχρηματοδοτούμενα που εκτελούνται και λειτουργούν κάτω από μακροχρόνιες
συμβάσεις παραχώρησης, σε οιαδήποτε φάση βρίσκονται (κατασκευή/ανέγερση ή λειτουργία)
δομικές μηχανές εργοληπτριών εταιριών,
έργα υποδομής πολιτικού μηχανικού αποπερατωμένα ή εν λειτουργία,
ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων πάσης φύσεως
μονάδες παραγωγής ενέργειας κάθε μορφής (Υδροηλεκτρικά φράγματα, Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταικά Πάρκα κ.α.)
ηλεκτρονικός εξοπλισμός (εξοπλισμός πληροφορικής, ιατρικός εξοπλισμός, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.α.),
Μηχανική βλάβη ψυκτικών θαλάμων και αλλοίωση των εμπορευμάτων που φυλάσσονται μέσα σε αυτούς σαν απόρροια μίας μηχανικής βλάβης αυτών
Σημειώνεται ότι ο κλάδος Τεχνικών ασφαλίσεων παρέχει την δυνατότητα στον εκάστοτε ασφαλισμένο να καλύψει και την απώλεια κέρδους συνεπεία ενός καλυπτόμενου κινδύνου

 

Πηγή:  asfalisinet.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]