Ασφάλιση κατοικίας: Προσοχή στους «περιορισμούς»

Με μια πρόχειρη ματιά τα προγράμματα ασφάλισης κατοικίας που προσφέρει σχεδόν το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών φαίνονται ίδια. Μια πιο προσεχτική εξέταση στα συμβόλαια όμως μπορεί να αποκαλύψει σημαντικές διαφοροποιήσεις ειδικά στους ειδικούς και γενικούς όρους που τα συνοδεύουν.

 Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί προτείνουν να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις καλύψεις και ιδιαίτερα στους περιορισμούς:

   – Που αφορούν στο είδος της κατοικίας, δηλαδή αν είναι κύρια ή δευτερεύουσα/εξοχική κατοικία. Πολλές καλύψεις δεν ισχύουν στις δευτερεύουσες κατοικίες ή ακόμη και σε κατοικίες που έχουν μείνει για πολύ καιρό κενές.

   – Που έχουν σχέση με την ηλικία της κατοικίας σχετικά με τις ζημίες που προκύπτουν λόγω παλαιότητας.

   – Που έχουν σχέση με το είδος και την λειτουργία των μέσων προστασίας. Στην περίπτωση που δηλώσετε την ύπαρξη συναγερμού για περιπτώσεις πυρκαγιάς η κλοπής και ο συναγερμός δεν λειτουργήσει κατά την ώρα της ζημίας χωρίς να υπάρχει σοβαρή αιτιολογία, τότε ενδέχεται να προκύψει σοβαρό πρόβλημα στην αποζημίωση σας.

   – Που αφορούν σε όρια καλύψεων. Μερικές φορές λόγο χαμηλού συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, το όρια των καλύψεων που υπολογίζονται ως ποσοστό επί του συνολικού ασφαλιζόμενου κεφαλαίου μπορεί να είναι ιδιαιτέρως χαμηλά με αποτέλεσμα να χρειάζεστε συμπληρωματική κάλυψη.

   – Που αφορούν στις απαλλαγές (συμμετοχή του ασφαλισμένου) σε περίπτωση ζημίας. Οι απαλλαγές υπολογίζονται είτε επί που ασφαλιζομένου κεφαλαίου είτε επί της ζημίας, είναι λογικό λοιπόν να είναι προτιμότερες οι απαλλαγές επί της ζημίας διότι η ζημίες είναι πιθανότερο να είναι μικρότερες (μερικές ζημίες και όχι ολικές) από συνολικό ασφαλιζόμενο κεφάλαιο (Περίπτωση ολικής ζημίας).

   – Που αφορούν στην αξία αποζημίωσης. Τα περισσότερα συμβόλαια ασφάλισης κατοικίας αποζημιώνουν σε αξία καινούργιου, η οποία για την οικοδομή είναι η συνήθης, αναγκαία και πραγματική δαπάνη που απαιτείται είτε για την επισκευή των τμημάτων της οικοδομής ή για την ανοικοδόμηση εξ ολοκλήρου της ασφαλιζόμενης οικοδομής σε περίπτωση κατά την οποία αυτή καταστραφεί ολοσχερώς. Σε ότι αφορά το περιεχόμενο, σαν αξία καινούργιου νοείται η συνήθης, αναγκαία και πραγματική δαπάνη για την αντικατάσταση ή επισκευή των καταστραφέντων αντικειμένων.

Τέλος, σημειώνεται ότι εξαιρετική προσοχή θα πρέπει να δίνουμε στην ασφαλιζόμενη αξία των αντικειμένων μας προκειμένου να αποφύγουμε φαινόμενα υπασφάλισης (ασφάλιση σε χαμηλότερη αξία από την πραγματική). Εκεί εφαρμόζεται ο αναλογικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο η ευθύνη του ασφαλιστή περιορίζεται στην αποκατάσταση ανάλογου μέρους της ζημιάς. Παραδείγματος χάριν, αν έχουμε ένα σπίτι που η πραγματική του αξία είναι 100.000 ευρώ, αλλά το έχουμε ασφαλίσει για 50.000 ευρώ, ο ασφαλιστής θεωρείται υπεύθυνος για το 50% του κινδύνου. Αν λοιπόν, επέλθει μια πυρκαγιά που θα αφήσει ζημιές 100.000 ευρώ, ο ασφαλιστής θα τον αποζημιώσει για το 50% της ζημιάς, δηλαδή με 50.000 ευρώ.

Πηγή: insider.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]