Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και σταθερή προτεραιότητα την προστασία και υγεία των εργαζομένων, συνεργατών και ασφαλισμένων μας, η Υδρόγειος Ασφαλιστική έχει προχωρήσει στη λήψη σειράς προληπτικών μέτρων, σε εναρμόνιση και με τις οδηγίες της Πολιτείας, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19 .

Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών από τη Δευτέρα, 16/3/2020, τα γραφεία και υποκαταστήματα της εταιρείας δεν δέχονται επισκέψεις κοινού, λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας ενώ το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας εργάζεται εξ αποστάσεως με τηλε-εργασία.

Τα παραπάνω μέτρα δεν επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας, η οποία θέτει σταθερά ως προτεραιότητά της την απρόσκοπτη και άμεση εξυπηρέτησή σας.

Σας επισημαίνουμε ότι όλες οι υπηρεσίες της Υδρογείου Ασφαλιστικής συνεχίζουν να παρέχονται κανονικά και το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι στη διάθεσή σας για να εξυπηρετεί τα αιτήματά σας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ή απλού ταχυδρομείου. Για τους συνεργάτες μας λειτουργεί κανονικά και το σύστημα επικοινωνίας «messenger» μέσω της πλατφόρμας YdrogiosOnLine.

Επιπλέον, όλες οι οικονομικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αποζημιώσεων, των εισπράξεων και της καταβολής των προμηθειών, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η Υδρόγειος Ασφαλιστική διαθέτει μία σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και εργαλείων, των οποίων σας προτρέπουμε να κάνετε χρήση για την άμεση εξυπηρέτησή σας, όπως:

  • Την ψηφιακή πλατφόρμα συνεργατών YdrogiosOnLine και την αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά YdrogiosMobile.
  • Την υπηρεσία Ydrogios PayOnline μέσω της οποίας μπορείτε να κάνετε την πληρωμή των ασφαλίστρων σας ή να βρείτε τον κωδικό πληρωμής για εξόφληση των ασφαλίστρων μέσω webbanking των τραπεζών.
  • Την εφαρμογή για κινητά MyYdrogios App.
  • Για την επικοινωνία σας με τα τμήματα και τις υπηρεσίες της εταιρείας μέσω τηλεφώνου ή Φόρμας Επικοινωνίας  δείτε εδώ.

Επιπλέον μέτρα τα οποία έχουμε λάβει για τον έλεγχο της διασποράς του ιού στους χώρους μας και την φροντίδα του προσωπικού περιλαμβάνουν:

  • Συνεχή ενημέρωση των εργαζομένων μας σχετικά με μέτρα πρόληψης, με βάση τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
  • Αναστολή όλων των εταιρικών εκδηλώσεων.
  • Αναστολή όλων των επαγγελματικών ταξιδίων εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Εντατικοποίηση καθημερινού καθαρισμού και υγιεινής χώρων και επιφανειών εργασίας με ισχυρά απολυμαντικά.
  • Διενέργεια προληπτικών απολυμάνσεων από εξειδικευμένη εταιρεία στους χώρους των κεντρικών μας γραφείων σε εβδομαδιαία βάση.
  • Χορηγία αδειών ειδικού σκοπού στους εργαζόμενους για τη φύλαξη των παιδιών, με βάση τη σχετική Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρακολουθεί την εξέλιξη του θέματος ώστε να είναι σε ετοιμότητα να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα σε τυχόν νέα δεδομένα, να προβεί σε επιπλέον μέτρα και σχετικές ενημερώσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία του κοινωνικού συνόλου.