" /> Πιστοποίηση με πρότυπο ISO 9001:2015 για την "Βαβυλουσάκης και Συνεργάτες" - Insurance Innovation

Η Βαβυλουσάκης και Συνεργάτες, Risk Engineers ανανέωσε για μία ακόμη φορά την πιστοποίηση της με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Όπως ενημερώνει ο σύμβουλος της εταιρείας Ε. Παπαγεωργίου, ” ο Β.Ν. Βαβυλουσάκης (Δρ)  Διαχειριστής Κινδύνων, πρώτος και σ’ αυτή την αγορά εφάρμοσε πρότυπα διαχείρισης που ακόμα και σήμερα υπερκαλύπτουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις αξιοπιστίας της λειτουργίας τους σε όλους τους άξονες παρεχομένων υπηρεσιών, φερεγγυότητας και διαχείρισης δεδομένων και σε δυσμενείς συνθήκες.”

Print Friendly, PDF & Email