11,94% αύξηση η παραγωγή ασφαλίστρων της Ορίζων Ασφαλιστικής για το 2019.

Δείκτης φερεγγυότητας SCR 214,63% και αύξηση παραγωγής για την ΟΡΙΖΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ο δείκτης Φερεγγυότητας SCR (SCR Ratio), για ακόμη μία χρονιά παραμένει σε υψηλά επίπεδα και συγκεκριμένα σε 214,63% ενώ ο δείκτης ελάχιστης κεφαλαιακής επάρκειας MCR (MCR Ratio) σε 209,37%.

Σημαντική άνοδο της τάξεως του 11,94% παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εταιρείας το 2019.

Συγκεκριμένα, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, ανήλθαν το 2019 σε 9.975.725,35 έναντι 8.911.749,14 του 2018.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται, τα παραγωγικά αποτελέσματα της Εταιρείας ανά κλάδο ασφάλισης,

  2019 2018 % Μεταβολή
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 276.311,38 297.897,35 -7,25%
ΧΕΡΣΑΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 917.584,75 724.853,87 26,59%
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΜΠ. 774.176,09 732.653,89 5,67%
ΠΥΡΚΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤ.ΦΥΣΕΩΣ 2.562.651,07 2.513.524,83 1,95%
ΛΟΙΠΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ 275.020,82 231.360,51 18,87%
ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΑΠΌ ΧΕΡΣ.ΟΧ. 4.831.141,43 4.062.416,67 18,92%
ΑΣΤ.ΕΥΘ.ΑΠΌ ΠΛΟΙΑ 31.175,05 30.963,00 0,68%
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 236.763,89 199.243,65 18,83%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΜ.ΑΠΩΛ. 12.889,80 12.680,88 1,65%
ΚΛΑΔΟΣ ΖΩΗΣ 52.011,07 63.154,49 -17,64%
ΔΙΑΧ.ΟΜΑΔ.ΣΥΝΤ.ΚΕΦ. 6.000,00 43.000,00 -86,05%
ΣΥΝΟΛΟ 9.975.725,35 8.911.749,14 11,94%

Επάρκεια κεφαλαίων

Για το έτος 2019, η Εταιρεία υπερκάλυψε το σύνολο των κεφαλαιακών απαιτήσεών της που απορρέουν από το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ.

Ποσά €   31.12.2019 31.12.2018
     
Βασικά Ίδια Κεφάλαια 15.493.312 15.229.744
Κατηγορία 1 (Tier 1) 15.493.312 15.229.744
Κατηγορία 2 (Tier 2) 0,00 0,00
Κατηγορία 3 (Tier 3) 0,00 0,00
Κεφαλαιακή Απαίτηση Φερεγγυότητας (SCR) 7.218.550 7.377.273
Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του SCR 15.493.312 15.229.744
Δείκτης Φερεγγυότητας (% SCR) 214,63% 206,44%
Ελάχιστη Κεφαλαιακή Απαίτηση (MCR) 7.400.000 7.400.000
Επιλέξιμα Ίδια Κεφάλαια για την κάλυψη του MCR 15.493.312 15.229.744
Δείκτης κάλυψης MCR (% MCR) 209,37 205,81%

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]