MetLife, Inc.: Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το α’ τρίμηνο του 2020

Ισχυρές επιδόσεις σημείωσε η MetLife, Inc. (NYSE: MET) το πρώτο τρίμηνο του 2020, παρά τις μεγάλες προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία,  όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, τα οποία δημοσιεύθηκαν πριν λίγες ημέρες.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε στα καθαρά κέρδη της εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε $4,4 δισ. έναντι $1,3 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2019, ενώ ανά μετοχή ανήλθαν σε $4,75 έναντι $1,40 την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έσοδα από ασφάλιστρα ανήλθαν σε $11,3 δισ., αυξημένα κατά 1% έναντι του πρώτου τριμήνου του 2019, ενώ τα έσοδα από επενδύσεις ήταν $3,1 δισ. μειωμένα κατά 38% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Τα αναπροσαρμοσμένα έσοδα από επενδύσεις ανήλθαν σε $4,3 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση 1% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Η ενίσχυση των καθαρών κερδών προήλθε από επενδύσεις σε προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου χαρτοφυλακίου (παράγωγα), τα έσοδα των οποίων ανήλθαν σε $4,2 δισ. και σε $3,3 δισ. μετά από φόρους.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη (αφαιρουμένων των εκτάκτων κερδών) ανήλθαν σε $1,4 δισ.  παρουσιάζοντας αύξηση 2% – και 4% βάση σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών – σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένης και της επίπτωσης από την επαναγορά μετοχών, τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανήλθαν σε $1,58 και ήταν αυξημένα κατά 7% έναντι της αντίστοιης περιόδου του 2019.

Η ισχυρή οικονομική θέση της MetLife αποτυπώνεται, επίσης, στα παρακάτω στοιχεία:

  • Σε επίπεδο Ομίλου, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μετρητών της MetLife ανήλθαν σε $5,3 δισ., ποσό το οποίο υπερβαίνει σημαντικά το στόχο για ταμειακό απόθεμα ασφαλείας $3,0 – $4,0 δισ. 
  • Στις 31 Δεκ. 2019, ο συνδυασμένος Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας Βάση Κινδύνου (RBC) της MetLife, σύμφωνα με τα πρότυπα Εθνικής Ένωσης Επιτρόπων Ασφαλίσεων (NAIC) των ΗΠΑ ανήλθε σε 395%  – εξαιρουμένης της American Life Insurance Company. Πρόκειται για επίδοση που υπερβαίνει το στόχο της εταιρίας για κάλυψη του δείκτη στο 360%. Επίσης, σημειώνεται ότι ο συντελεστής περιθωρίου φερεγγυότητας της MetLife Ιαπωνίας ανήλθε σε 931% στις 31 Δεκ. 2019. Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία αυτά αφορούν το τέλος του 2019 και δεν αποτυπώνουν την επίπτωση εξελίξεων και γεγονότων που συνέβησαν μετά την περίοδο αυτή.
  • Το μέρισμα των κοινών μετοχών για το δεύτερο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκε κατά 4,5%, γεγονός που αποτυπώνει τη θετική πορεία της  εταιρίας.
  • Παράλληλα, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της MetLife χαρακτηρίζεται από ευρεία διαφοροποίηση, υψηλή ποιότητα και επαρκή ρευστότητα.

Θετικές επιδόσεις σημείωσε η MetLife το πρώτο τρίμηνο του 2020 και στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ). Συγκεκριμένα, στην Ελλάδα οι νέες ετησιοποιημένες πωλήσεις ανήλθαν σε $8,5 εκατ., επίδοση υψηλότερη κατά 5% σε σχέση με το σχεδιασμό. Αντίστοιχα, στην περιοχή ΕΜΕΑ, οι νέες ετησιοποιημένες πωλήσεις έφθασαν τα $ 256,3 εκατ., 5% υψηλότερα από το στόχο.

«Η δέσμευσή μας να είμαστε μια εταιρία που λειτουργεί με όραμα και σκοπό, είναι ακόμη πιο σημαντική απέναντι στην κρίση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας. Από την αρχή έχουμε εφαρμόσει μια σειρά από μέτρα, προκειμένου να προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων μας. Είμαστε δίπλα στους ασφαλισμένους μας, με ευελιξία και κατανόηση, για να τους βοηθήσουμε να διαχειριστούν αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Ταυτόχρονα, ενισχύουμε την υποστήριξη που παρέχουμε στις τοπικές κοινωνίες. 

Το πρώτο τρίμηνο του 2020 η MetLife σημείωσε ισχυρές επιδόσεις, που επιβεβαιώνουν το υγιές οικονομικό της υπόβαθρο. Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο αβεβαιότητας, αναπτύσσοντας ωστόσο επιχειρηματική δραστηριότητα που χαρακτηρίζεται από χαμηλότερη ένταση κεφαλαίου, διαθέτοντας ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο κατάλληλα τοποθετημένο απέναντι στο ενδεχόμενο οικονομικής κάμψης, αλλά και ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη δέσμευσή μας για έλεγχο των δαπανών.

Συνεχίζοντας την εφαρμογή της στρατηγικής μας «Next Horizon», δημιουργούμε προϋποθέσεις για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία της MetLife.» τόνισε ο Michel Khalaf, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MetLife, Inc.

O Γενικός Διευθυντής ΜеtLife Ελλάδας και Κύπρου, κ. Κυριάκος Αποστολίδης δήλωσε επίσης: «Τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Παρά τις συνέπειες της πανδημίας, που δημιούργησαν μία πρωτόγνωρη κατάσταση, η οποία και δεν γνωρίζουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί, η MetLife παρουσίασε θετικά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα,  αποδεικνύοντας το σωστό σχεδιασμό των προϊόντων και των υπηρεσιών της, καθώς και την εξαιρετική χρηματοοικονομική της υγεία.

Οι επιδόσεις αυτές δημιουργούν αισιόδοξες προοπτικές για το κλείσιμο του έτους και ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας των πελατών μας, δικαιώνοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιλογή και την εμπιστοσύνη τους στη MetLife.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως και στην Ελλάδα, τόσο ο διοικητικός μηχανισμός όσο και οι συνεργάτες μας, στάθηκαν δίπλα στους πελάτες της εταιρείας ακόμη και στην πιο ακραία συνθήκη, όπως αυτή της πανδημίας. Συμμετείχαμε έμπρακτα στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των υγειονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, εστιάζοντας στην προστασία των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Αυτή η συνέπεια και αφοσίωσή μας αποτυπώνεται στα αποτελέσματά μας, ενισχύοντας την αισιοδοξία μας για το μέλλον».

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]