Ισχυρά ανταποδοτικός με επιβραβεύσεις και Bonus ο Νέος Κανονισμός Πωλήσεων της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική

Με νέο Κανονισμό Πωλήσεων για το 2021, η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική δημιουργεί δυναμικές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή της σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών.

Ταυτόχρονα επανέρχεται με ισχυρές προοπτικές στον τομέα Ασφάλισης Αυτοκινήτου. 

Ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων, διακρίνεται για την ανταποδοτικότητά του, ανοίγει προοπτικές σε νέους συνεργάτες και δημιουργεί προϋποθέσεις για την διεύρυνση του δικτύου της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική.

Στηρίζει την επιτελική απόφαση η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική να επανατοποθετηθεί  στον Κλάδο Αυτοκινήτου με νέα ασφαλιστικά πακέτα στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και με νέο βελτιωμένο τιμολόγιο που είναι σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Είναι κατανοητός, διαφανής, ειλικρινής και αρωγός στην ανάπτυξη της παραγωγής δίνοντας bonus που ισχύουν από την 01.01.2021, υψηλές αμοιβές στους νέους συνεργάτες και άμεση απόδοση των bonus.

Ανταμείβει άμεσα τους συνεργάτες ώστε να εξελιχθούν με βάση τις προσωπικές τους επιδόσεις. Ενισχύει την παραγωγικότητα και επιβραβεύει την αποτελεσματικότητα.

Ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:  νέες κλίμακες προμηθειών, κίνητρα μέσω προωθητικών ενεργειών, bonus από την πρώτη στιγμή σε κάθε νέο συνεργάτη. Ακόμα, επιβραβεύει τόσο την αύξηση της Παραγωγής όσο και τη Διατήρηση του εν ισχύ Χαρτοφυλακίου.

Επιπρόσθετα, θεσπίζει ενισχυμένα bonus στην πρόσκτηση νέων εργασιών, ενώ ειδικά στον Κλάδο Αυτοκινήτου αναγνωρίζει και τις ανανεώσεις και το “καλό αποτέλεσμα” του κάθε συνεργάτη.

Κυρίαρχη θέση στον Κανονισμό Πωλήσεων έχει και το Exclusive Bonus Επίτευξης Στόχου Νέας Παραγωγής που είναι ένα αυτοκίνητο μάρκας Mercedes GLA 200.

Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κ. Νικόλαος Μακρόπουλος “ο νέος Κανονισμός Πωλήσεων σχεδιάστηκε με υψηλή μέριμνα για τους διαχρονικούς μας συνεργάτες ενώ δίνει πλεονεκτήματα και εφόδια σε νέους συνεργάτες που θα έλθουν κοντά στην Εταιρεία μας. Βοηθά όλους στην ανάπτυξη των εργασιών τους, συντελεί στην βελτίωση των εισοδημάτων τους και τους αναγνωρίζει με τον καλύτερο τρόπο τις επιδόσεις τους”.

Να αναφερθεί ότι η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική είναι εταιρεία με αξιοπιστία και συνέπεια. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους αντασφαλιστές στην παγκόσμια αγορά και ξεχωρίζει για την εξειδίκευσή της και την κορυφαία θέση που κατέχει στην ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων.

Η Εταιρεία παρουσίασε υπερεπάρκεια ιδίων κεφαλαίων σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν, για τη χρήση του έτους 2019, στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ο δείκτης κάλυψης της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας (SCR) διαμορφώθηκε στο 220,16%, ήτοι ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά της Ελληνικής Ασφαλιστικής Αγοράς, γεγονός που την κατατάσσει στις πλέον φερέγγυες εταιρείες του κλάδου της.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]