Βελτιώσεις στην πλατφόρμα επενδυτικών προϊόντων “Capital” INTERAMERICAN

Αποδόσεις αμοιβαίων κεφαλαίων 2019:

  • 30,82% το “INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού”

  • 38,94% το “INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό  Εσωτερικού”

Σε επικαιροποίηση της αξιολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων που παρέχονται στα επενδυτικά της προϊόντα “Capital”, καθώς και των Οίκων που τα διαχειρίζονται, προχώρησε η INTERAMERICAN. Σκοπός είναι η δημιουργία μιας περισσότερο ορθολογικής πλατφόρμας αμοιβαίων κεφαλαίων, η οποία θα προσφέρει στους επενδυτές τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης, αναλύθηκαν τα δεδομένα τα οποία παρείχαν όλες οι Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τόσο σε επίπεδο ποσοτικών χαρακτηριστικών όσο και ποιοτικών. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία εγκεκριμένη από την ACHMEA, μητρική της INTERAMERICAN, που ως αποτέλεσμα είχε την κατάταξη όλων των συνεργαζoμένων ΑΕΔΑΚ, καθώς και των αμοιβαίων κεφαλαίων που αυτές διαχειρίζονται. Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιείται από την εταιρεία σε ετήσια βάση και τα αποτελέσματά της θα διαμορφώνουν τις επιλογές των αμοιβαίων κεφαλαίων της πλατφόρμας “Capital”.

Στο θετικό οικονομικό περιβάλλον για επενδύσεις μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, που δημιουργήθηκε κατά το 2019, η INTERAMERICAN αύξησε το ενεργητικό της στον τομέα κατά 18%, φθάνοντας στα 450 εκατ. ευρώ. Κατά την περασμένη χρονιά, μεταξύ των εταιρικών αμοιβαίων κεφαλαίων, διακρίθηκε ιδιαίτερα το “INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού”, που απέδωσε 30,82%. Η μέση ετήσια απόδοση πενταετίας του εν λόγω αμοιβαίου κεφαλαίου ήταν 18,53%, ενώ στο βάθος της δεκαετίας της οικονομικής κρίσης (2009-2019) το «Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού» έχει επιτύχει απόδοση 208%. Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση είχε και το “INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού”, που έφθασε στο 38,94%.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]