Γνωρίστε το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της INTERLIFE!

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έτους 2019 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/ Τεύχος Β’ 2150/07.06.2019).

Το TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ. είναι η χορήγηση παροχών στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας και του θανάτου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΑ INTERLIFE

Κίνητρα

 • 100 % Φορολογική Έκπτωση των Εισφορών
 • 100% Φορολογική Απαλλαγή των Εφάπαξ Παροχών
 • Θεμελίωση Δικαιώματος στις εισφορές από την πρώτη ημέρα
 • Εφάπαξ εισόδημα κατά την συνταξιοδότηση και Προστασία του βιοτικού επιπέδου
 • Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης
 • Δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου (ισολογισμός, λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσεως κλπ)
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα στη μη απώλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
 • Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για όλους τους ενεργούς ασφαλισμένους

Τα κεφάλαια του Ταμείου είναι διασφαλισμένα

 • Η νομική μορφή του Ταμείου διευκολύνει την άσκηση της εποπτείας κι εξασφαλίζει διαφάνεια
 • Εξασφαλίζεται νομοθετικά η μεταφορά δικαιωμάτων από ένα Ταμείο σε άλλο
 • Είναι δυνατή η συνέχιση της ασφάλισης ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης με τον εργοδότη
 • Υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων

 

Διαβάστε εδώ τις πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το ταμείο της Interlife

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Ταμείου

 

 

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]