Η Generali στηρίζει πάνω από 30 χιλιάδες ανθρώπους μέσω του Human Safety Νet

Δύο χρόνια μετά την έναρξή του, το The Human Safety Net δραστηριοποιείται σε 21 χώρες σε όλο τον κόσμο και έχει θέσει σε εφαρμογή 3 προγράμματα για την υποστήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά και την ένταξη των προσφύγων μέσω της εργασίας. Μετά από μια αυστηρή διαδικασία επιλογής, το The Human Safety Net συνεργάζεται με 46 κορυφαίες ΜΚΟ και κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο δίκτυο συνεργασίας και στήριξης όσων έχουν ανάγκη. Μέχρι το τέλος του 2019, το THSN στήριξε περισσότερους από 30.000 ανθρώπους, από τους οποίους περίπου 20.000 παιδιά ηλικίας 0-6 ετών και 10.000 γονείς, και εκπαίδευσε σχεδόν 700 πρόσφυγες, οι οποίοι δημιούργησαν πάνω από 100 νεοσύστατες επιχειρήσεις.Το The Human Safety Net, η παγκόσμια πρωτοβουλία της Generali για την ενίσχυση κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, δημοσίευσε την πρώτη έκθεση δραστηριοτήτων, η οποία καταγράφει το σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα  της Generali στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, στην Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερική.

Το The Human Safety Net αποτελεί τον βασικό πυλώνα των πρωτοβουλιών εταιρικής υπευθυνότητας του Ομίλου Generali. Ενώνει τις δυνάμεις των μη κερδοσκοπικών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα, μέσα από μία κοινή μεθοδολογία σχεδιασμού δράσεων και καταμέτρησης του θετικού αντίκτυπου στις τοπικές κοινωνίες και σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες. Το 2019, οι υπάλληλοι και οι συνεργάτες ασφαλιστικοί σύμβουλοι της Generali αφιέρωσαν 20.000 ώρες εθελοντισμού μέσω του προγράμματος.

Για να διατηρηθεί η στενή επαφή με τις οικογένειες και τους πρόσφυγες, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και για να εξασφαλιστεί η συνέχειά του, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid-19, δημιουργήθηκαν έκτακτες πρωτοβουλίες, αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ για την υποστήριξη άμεσων αναγκών (όπως υγειονομικό υλικό, μάσκες, laptop και tablets), καθώς και μια επένδυση σε ψηφιακές λύσεις (όπως διαδικτυακές πλατφόρμες και εφαρμογές). Αυτά τα εργαλεία θα επιτρέψουν στις συνεργαζόμενες ΜΚΟ να υποστηρίξουν τις οικογένειες και τους πρόσφυγες, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά την κρίση, παρέχοντάς τους ευκαιρίες μάθησης, διατηρώντας την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και περιορίζοντας την κοινωνική απομόνωση των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Με τον τρόπο αυτό, το The Human Safety Net, συμβάλλει στη μείωση του ψηφιακού χάσματος και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ευκαιριών μάθησης.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου Generali, Gabriele Galateri di Genola, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Philippe Donnet, δήλωσαν: «Το Human Safety Net αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Generali απέναντι στην κοινωνία. Αντιμετωπίζει ορισμένες από τις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις της εποχής μας και αποτελεί μία από τις βασικές συνεισφορές της Generali στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η πανδημία Covid-19 ανέδειξε τις ανισότητες και έχει καταστήσει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού πιο ευάλωτα. Σε αυτή την περίοδο, περισσότερο από ποτέ, τα έργα του The Human Safety Net καθίστανται ακόμη πιο σημαντικά για την απελευθέρωση του δυναμικού των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την ενίσχυση των κοινοτήτων, στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Παράλληλα, μέσω του The Human Safety Net έχουν δημιουργηθεί πρωτοβουλίες της Generali για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης του Covid-19, όπως το Έκτακτο Διεθνές Ταμείο, που ιδρύθηκε το Μάρτιο».

Η πρωτοβουλία ανήκει στην “Fondazione Generali The Human Safety Net Onlus”, η οποία ιδρύθηκε το 2017 για να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές μονάδες του Ομίλου στο συντονισμό προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στις χώρες όπου δραστηριοποιείται το Human Safety Net. Το 2019, η συνεισφορά στο Human Safety Net από τις επιχειρηματικές μονάδες Fondazione Generali και Generali ανήλθε στα € 6,3 εκατ.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]