Εξειδικευμένη δύναμη στον κλάδο τροφίμων & ποτών η Howden Matrix

Τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η ολιστική διαχείριση των ασφαλιστικών αναγκών του αγροδιατροφικού κλάδου, αναλύει ο Χάρης Παπαζαχαρίας, επικεφαλής των Aσφαλίσεων Περιουσίας & Ευθύνης της Howden Matrix.

Με δύο κορυφαίες, τεχνικά καταρτισμένες τοπικές μονάδες

Με δεδομένη την ευρεία δραστηριότητα και τη μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών (F&B) στη Βόρεια Ελλάδα η Howden Matrix έχει δημιουργήσει δύο κορυφαίες, τεχνικά καταρτισμένες τοπικές μονάδες, που μας επιτρέπουν να είμαστε δίπλα στους πελάτες μας, να αναλύουμε τις σύγχρονες ανάγκες τους, να εξελίσσουμε στρατηγικές αντιμετώπισης κινδύνων και να αναβαθμίζουμε συνεχώς τις παρεχόμενες καλύψεις.

Μελετούμε διεξοδικά όλες τις παραμέτρους πρόληψης κινδύνων, με έμφαση σε αυτές που θα κάνουν τη διαφορά στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων ζημιογόνων γεγονότων. Η ανάλυση γίνεται πάντα βάσει δραστηριότητας, σε τακτά χρονικά διαστήματα και για κάθε εν ισχύ συμβόλαιο, ενώ προτείνουμε βελτιώσεις σύμφωνα με τα πρότυπα των διεθνών αγορών. Σχεδιάζουμε λύσεις και στρατηγικές ανταγωνιστικής τιμολόγησης εισάγοντας τεχνικές συμπίεσης των συντελεστών ασφάλισης και αξιοποιώντας τη δυνατότητα ανάληψης κινδύνων των τοπικών ασφαλιστικών εταιριών. Υπογραμμίζουμε και υποστηρίζουμε την παρακολούθηση των τεχνικών θεμάτων συντήρησης και ασφάλειας με επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων και τις ανάλογες συστάσεις των ειδικών, ώστε και οι πελάτες μας να είναι καλύτερα προστατευμένοι και η ασφάλιση να αποτελεί συμπληρωματική δικλείδα έναντι καταστροφικών κινδύνων (ΝΑΤ/CAT).

Στον κλάδο των Τροφίμων & Ποτών ένα εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων, γαλακτοκομικών προϊόντων ή ποτών χρειάζεται ένα ευρύ φάσμα καλύψεων: από την ασφάλιση λειτουργίας του (Περιουσία/Απώλεια Κερδών, Αστική Ευθύνη, Ευθύνη και Ανάκληση Προϊόντος), μέχρι την κάλυψη Κινδύνων του Κυβερνοχώρου (Cyber Insurance), μία από τις πλέον σύγχρονες και καίριες ασφαλίσεις, η αναγκαιότητα της οποίας έγινε ακόμη πιο επιτακτική στο πλαίσιο των συνθηκών απομακρυσμένης εργασίας και εξ αποστάσεως επιτήρησης των συστημάτων παραγωγής που έφερε η πανδημία Covid-19.

Σήμερα, τα προγράμματα Περιουσίας μπορούν να εμπλουτιστούν με σημαντικές επεκτάσεις, όπως η Απώλεια Κερδών Προμηθευτών – Πελατών, η Συναρμολόγηση Γραμμών Παραγωγής, οι Ευθύνες Συνεπεία Καλυπτόμενου Κινδύνου, Μηχανικών/Ηλεκτρολογικών Βλαβών κ.ο.κ. Συγχρόνως, έχουμε διαπιστώσει ραγδαίες εξελίξεις στις καλύψεις Ευθυνών, με επεκτάσεις που καλύπτουν «νεοφανείς» απαιτήσεις: Reputational damages, Advertising liability, Pure financial losses κ.ο.κ. Τέλος, αναγκαία είναι και η ύπαρξη ενός ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος ασφάλισης Μεταφορών.

Κλείνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω, πως τόσο οι διοικήσεις των μονάδων αγροδιατροφής, όσο και οι ασφαλιστικοί τους σύμβουλοι, είτε πρόκειται για πράκτορες είτε για μεσίτες, θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση. Για εμάς στην Howden Matrix η διαρκής ενημέρωση και ο εμπλουτισμός των καλύψεων των πελατών μας, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συμβουλευτικού μας ρόλου και της φιλοσοφίας που μας ανέδειξε σε ηγετική δύναμη στις επιχειρηματικές ασφαλίσεις στην Ελλάδα.

Πηγή: www.epixeiro.gr

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]