Ευρωπαϊκή Πίστη – Ισχυρή αύξηση όλων των μεγεθών του Ομίλου

Αύξηση κερδών προ φόρων κατά 45,5%, στα 22,4 εκ. ευρώ

Αύξηση συνολικών Εσόδων κατά 11,3 %, στα 225,3 εκ. ευρώ

Ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 21,8%, στα 141,2 εκ. ευρώ

Δηλώσεις Διοίκησης

«Το 2019 ο Όμιλος μας ολοκλήρωσε το πιο επιτυχημένο του έτος σε λειτουργικό επίπεδο. Ενίσχυσε ακόμα περισσότερο τη θέση του στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, σε μία χρονιά που ανέδειξε περαιτέρω τον ουσιαστικό ρόλο της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην ελληνική κοινωνία.

Σε ένα περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται, η πρόκληση είναι να αναγνωρίσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας, των εργαζομένων και των μετόχων μας. Μία πρόκληση στην οποία ανταποκριθήκαμε θετικά κατά τη χρήση του 2019 και αυτό αποδεικνύεται από την αδιάψευστη μαρτυρία των αριθμών.

Μέσα από μια διαδρομή 42 ετών, έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση δύσκολων καταστάσεων, όπως αυτή που βιώνουμε τις τελευταίες ημέρες με την εξάπλωση του Covid-19.

Ήδη έχουμε προβεί σε μια σειρά δράσεων, θέτοντας τον Όμιλό μας στο πλευρό της Πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας, δωρίζοντας υγειονομικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, στηρίζοντας έμπρακτα το Υπουργείο Υγείας και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του και συμμετέχοντας στη χορηγία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος.

Παρά το γεγονός ότι είναι ακόμα νωρίς για να γνωρίζουμε τις επιπτώσεις, είμαι απολύτως βέβαιος ότι τα σχέδια της επιχειρηματικής συνέχισης της δραστηριότητας του Ομίλου, θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους στρατηγικούς και οικονομικούς μας στόχους, όπως αυτοί έχουν τεθεί στο τριετές επιχειρηματικό μας πλάνο».

Χρήστος Γεωργακόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

«Το 2019 η Ευρωπαϊκή Πίστη κατέγραψε κερδοφόρα αποτελέσματα, ακολουθώντας μια ακόμα πιο δυναμική και καινοτόμο προσέγγιση αναφορικά με τα ασφαλιστικά προϊόντα, την επενδυτική πολιτική, τη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων και των αποζημιώσεων, αλλά και των όρων των αντασφαλιστικών συμβάσεων.

Μία προσέγγιση, απόλυτα ταυτισμένη με τις απαιτήσεις του εποπτικού πλαισίου (Φερεγγυότητα ΙΙ), με στόχο τη θωράκιση της Εταιρίας, έναντι των ποικίλων χρηματοοικονομικών και μη κινδύνων, αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταγραφή της υψηλότερης κερδοφορίας στην ιστορία της Εταιρίας, με το συνολικό μερίδιο αγοράς να εκτιμάται στο 5,2% για το 2019. Επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς από που ξεκινήσαμε.

Το 2020, παραμένοντας συνεπείς στις αξίες μας και στο σεβασμό μας προς τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες, μέσω κορυφαίων ασφαλιστικών προϊόντων, διαδραματίζοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης.

Στέφανος Βερζοβίτης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

Το 2019, αποτέλεσε για τον Όμιλο Ευρωπαϊκή Πίστη την καλύτερη του χρονιά σε λειτουργικό επίπεδο, με το θετικό πρόσημο να κυριαρχεί στις μεταβολές του συνόλου των οικονομικών μεγεθών.

Η Διοίκηση του Ομίλου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τη σημαντική άνοδο σε όλους τους οικονομικούς δείκτες για το 2019, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής του πορείας, σε Συνέντευξη Τύπου μέσω Ζωντανής Τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 8 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, το 2019, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη σημείωσε:

  • Ισχυρή αύξηση 45,5% στα κέρδη προ φόρων, τα οποία ανήλθαν σε 22,4 εκ. ευρώ., από 15,4 εκ. ευρώ το 2018.
  • Αύξηση των συνολικών εσόδων του Ομίλου κατά 11,3%, στα 225,3 εκ. ευρώ.
  • Τα εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,2% στα 212,4 εκ. ευρώ από 191,0 εκ. ευρώ το 2018, με τον κλάδο Ζωής να σημειώνει τη μεγαλύτερη αύξηση (+28,7%).
  • Αύξηση του Ενεργητικού κατά 12,2% στα 481,7 εκ. ευρώ, έναντι 429,4 εκ. ευρώ της χρήσης 2018.
  • Σημαντική ισχυροποίηση των Ιδίων Κεφαλαίων κατά 21,8% στα 141,2 εκ. ευρώ, έναντι 115,9 εκ. ευρώ της 31/12/2018.
  • Περαιτέρω ισχυροποίηση του Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) κατά 7,8 ποσοστιαίες μονάδες σε 167,6% θωρακίζοντας ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία της Εταιρίας και διασφαλίζοντας το μέλλον των εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων της.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεων κατά 5,9% στα 302,6 εκ. ευρώ, έναντι 285,7 εκ. ευρώ της προηγουμένης χρήσης.
  • Αύξηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου στα 382,1 εκ. ευρώ, έναντι 333,8 εκ. ευρώ στα τέλη του 2018.
  • Αύξηση των αποζημιώσεων των ασφαλισμένων κατά 9,2% στα 102,2 εκ. ευρώ, έναντι 93,6 εκ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ο Όμιλος, με βάση τα συνολικά ασφάλιστρα, κατέχει μερίδιο αγοράς 5,2%, το οποίο έχει διπλασιαστεί τα δέκα τελευταία έτη, ενώ παρουσιάζει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που του επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό, σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά και να καταβάλλει άμεσα τις υποχρεώσεις προς τους πελάτες του.

Στη Συνέντευξη Τύπου η Διοίκηση, εκτός από τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2019, ενημέρωσε και για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη στις 28 Απριλίου 2020, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,24 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, παρουσίασε τους στόχους και τις προοπτικές του Ομίλου για το τρέχον έτος.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μεγέθη του Ομίλου, την Οικονομική Έκθεση και την Έκθεση Φερεγγυότητας και Χρηματοοικονομικής Κατάστασης (SFCR), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν στο www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]