Ο όμιλος της ARAG κατά το εταιρικό έτος 2019 εξαιρετικά επιτυχημένος

Παρά την κρίση της πανδημίας αναμένεται τα ασφάλιστρα του 2020 να κυμανθούν σε σταθερό επίπεδο.

Κυριότεροι δείκτες

  • Ο Όμιλος ARAG αναπτύχθηκε το 2019 στις ασφάλειες κατά 6,6%.
  • Αύξησε στη Γερμανία τα ασφάλιστρα κατά 4,7%, ήτοι εμφανώς πάνω από το μέσο όρο της αγοράς.
  • Διευρύνθηκε η βάση των πελατών στη Γερμανία κατά 4%.
  • Η αύξηση των εσόδων από το σύνολο των διεθνών εργασιών υπερέβη το ποσοστό των 9%.
  • Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότητας βελτιώθηκε κατά 70%.
  • Εν όψει της κρίσης της πανδημίας COVID-19 ο Όμιλος αναμένει σταθερό επίπεδο ασφαλίστρων.

“Ο Όμιλος διήνυσε την πιο επιτυχημένη χρονιά από ιδρύσεώς του. Καταφέραμε και βελτιώσαμε επιπλέον την ήδη πολύ καλή ανάπτυξη των περασμένων ετών. Η ARAG είναι μακροπρόθεσμα εξασφαλισμένη”, εξήγησε κατά την παρουσίαση του ισολογισμού ο Dr. Paul- Otto Fassbender, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και πλειοψηφικός μέτοχος του Ομίλου. Η συνεδρίαση του ισολογισμού το τρέχον έτος διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω της πανδημίας COVID-19. Συνολικά η ARAG εισέπραξε μικτά έσοδα ύψους 1,76 δισεκατομμύρια Ευρώ έναντι 1,65 δισεκατομμύρια Ευρώ του προηγούμενου έτους. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 110 εκατομμύρια Ευρώ ή 6,6%. Η συνολική απόδοση του Ομίλου συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εταιρίες παροχής υπηρεσιών, ανήλθε σε 1,79 δισεκατομμύρια Ευρώ. Το τεχνικό αποτέλεσμα ανήλθε σε 98,5 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελεί το καλύτερο αποτέλεσμα της δεκαετίας. Το αποτέλεσμα της συνήθους επιχειρηματικότηταςαυξήθηκε αισθητά κατά 70,7% και ανήλθε σε 119,9 εκατομμύρια Ευρώ. Με ετήσιο πλεόνασμα 77,5 εκατομμύρια Ευρώ μετά φόρων, η ARAG σημείωσε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της.

Ιδιαίτερα δυναμικά αναπτύχθηκαν οι διεθνείς ασφαλιστικές εργασίας με αύξηση ασφαλίστρων 9,5%. Και στη Γερμανία σημειώθηκε αύξηση ασφαλίστρων 4,7% που είναι εμφανώς πάνω από το μέσο όρο της αγοράς. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ομίλου υπερέβησαν οι εισπράξεις από ασφάλιστρα στη γερμανική αγορά το 1 δισεκατομμύριο Ευρώ και ανήλθαν σε 1,02 δισεκατομμύρια Ευρώ. Ο αριθμός των πελατών στη Γερμανία αυξήθηκε κατά 83.000 φτάνοντας τους 2,22 εκατομμύρια πελάτες. Ο δείκτης combined ratio του Ομίλου ανήλθε σε 88,7% έναντι 88,6% το προηγούμενο έτος και συνεχίζει να είναι πολύ θετικός. Η ARAG κατέβαλε το 2020 συνολικά το ποσό των 936,5 εκατομμυρίων Ευρώ σε αποζημιώσεις. Ο δείκτης ζημιών του Ομίλου αυξήθηκε ελαφρώς και έφτασε το 53,5% (προηγούμενο έτος: 53,1%). Ο δείκτης κόστους μειώθηκε ελαφρώς από 35,5% σε 35,3%. Με ετήσιο πλεόνασμα 77,5 εκατομμύρια Ευρώ μετά φόρων, η ARAG πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της. Εξαιτίας αυτής της κερδοφορίας αυξήθηκαν τα ιδία κεφάλαια του Ομίλου αισθητά κατά 14% και ανήλθαν σε 558,1 εκατομμύρια Ευρώ.

Ο μεγαλύτερος κλάδος ασφάλισης του Ομίλου, η Νομική Προστασία σημείωσε αύξηση 8.1%. Στη Γερμανία η αύξηση των ασφαλίστρων ύψους 5,3% κυμαίνεται σε πολύ καλό επίπεδο. Τα έσοδα από τη διεθνή Νομική Προστασία αυξήθηκαν μάλιστα κατά 9,9%. Ο κλάδος ασφάλειας υγείας σημείωσε σημαντική αύξηση παραγωγής 5,2% προς το τέλος του έτους χάριν των καινοτόμων ασφαλιστικών προϊόντων. Ο κλάδος Ζημιών (non life) κατέγραψε αύξηση ασφαλίστρων 3,4%.

Μια ματιά στο τρέχον εταιρικό έτος 2020

Ο Όμιλος ARAG ξεκίνησε εξαιρετικά το έτος 2020. Τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν το πρώτο τετράμηνο κατά 6,8% και ανήλθαν σε 536 εκατομμύρια Ευρώ (έναντι 502 εκατομμύρια Ευρώ το προηγούμενο έτος). Στη Γερμανία αυξήθηκαν τα έσοδα κατά 5,1%. Στη Γερμανία ο κλάδος της Νομικής Προστασίας είχε μεγάλη αύξηση 5% και ο κλάδος υγείας είχε επίσης αύξηση 7,8%. Και διεθνώς οι επιδόσεις ήταν εξαιρετικές με αύξηση σχεδόν 10%.

Ενόψει της αναστάτωσης που προκάλεσε η κρίση της πανδημίας COVID-19 η Διοίκηση του Ομίλου τόνισε τη σημαντικότητα της πολιτικής του Ομίλου κατά τα προηγούμενα χρόνια. “Είμαστε πολλαπλά χαρούμενοι για τον συντηρητικό προσανατολισμό του Ομίλου μας. Δεν είμαστε σε θέση να προβλέψουμε την εξέλιξη των εργασιών έως το τέλος του έτους. Για μία σοβαρή πρόβλεψη είναι πολύ νωρίς ακόμη”, επεσήμανε ο Dr. Renko Dirksen κατά τη συνεδρίαση του ισολογισμού. Από την 4η Ιουλίου του 2020 αναλαμβάνει τη θέση τους ως εκπρόσωπος τύπου του Ομίλου και ταυτόχρονα λήγει κανονικά η θητεία του Προέδρου του Δ.Σ. Dr. Paul- Otto Fassbender.

Σύμφωνα με τον Dr. Renko Dirksen ο αρχικός στόχος των ασφαλίστρων για το έτος 2020 ύψους 1,84 δισεκατομμύρια Ευρώ δεν θα επιτευχθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Ο Όμιλος όμως παραμένει αισιόδοξος ότι θα παραμείνουν σε σταθερό επίπεδο τα ασφάλιστρα το έτος 2020. “Χωρίς την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων ετών, ο Όμιλος δεν θα ήταν σήμερα τόσο εύρωστος” αναφέρει ο μελλοντικός εκπρόσωπος τύπου του Ομίλου Dr. Renko Dirksen. “H ARAG θα τα καταφέρει όμως λόγω της ευρωστίας του Ομίλου. Θα τα καταφέρει κυρίως επειδή ο Όμιλος διακατέχεται από ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό πνεύμα “ARAG Spirit”, που δεν απεμπολεί εύκολα τις επιτυχίες των προηγούμενων ετών. Συνεπώς είμαι σε γενικές γραμμές αισιόδοξος για το τρέχον έτος. Η δομή μας και το επιχειρηματικό μοντέλο είναι σωστά, ανθεκτικά και προσανατολισμένα στο μέλλον”, τονίζει ο Dr. Renko Dirksen.

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]