Από 1/1/2017 τα νέα κατώτατα όρια για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης αυτοκινήτων

Σύμφωνα με την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας με αριθμό 100/18-07-2016 ( Φ.Ε.Κ. Β’ 2550/18-08-2016 ) από την 01/01/2017 αυξάνονται υποχρεωτικά τα κατώτατα όρια για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης των αυτοκινήτων.

Συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου 2017 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 5 του Π.Δ. 237/1986 δεν μπορεί να είναι κατώτερα από τα οριζόμενα ακολούθως :

α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 1.220.000 ευρώ ανά θύμα.

β) Σε περίπτωση υλικής ζημίας 1.220.000 ευρώ ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι την 31-12-2016 οι αντίστοιχες καλύψεις είναι 1.000.000 ευρώ ανά θύμα σε περίπτωση σωματικής βλάβης και το ίδιο ποσό σε περίπτωση υλικής ζημίας ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των θυμάτων.

 Ως εκ τούτου όλες οι ανανεώσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κλάδου αυτοκινήτου με ημερομηνία  έναρξης από την 01/01/2017 και μετά, θα αναγράφουν τα νέα αναπροσαρμοσμένα όρια κάλυψης της υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]