Αλλάζει ο χάρτης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης(insuranceworld.gr)

Με επίκεντρο το κλάδο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και στόχο την ανάπτυξή του μέσα από ένα υγιές επιχειρηματικό μοντέλο, στην  16η ημερίδα του Insuranceforum.gr, σε συνεργασία με τον ΣΕΜΑ, συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα όπως η Οδηγία IDD, η φορολογία και το νέο ασφαλιστικό, ο ρόλος των οργανωμένων δικτύων.

Η οδηγία IDD περιγράφει τη διεύρυνση της ασφαλιστικής αγοράς, ως προς το ποιος μπορεί  να διανέμει ασφαλιστικά προϊόντα. Υπό αυτό το πρίσμα επιδιώκεται η εξασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων και των ίσων όρων ανταγωνισμού. Η Οδηγία ΙDD αναβαθμίζει το επάγγελμα του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή μέσα από την εισαγωγή αυστηρών κανονισμών που στόχο έχουν την προστασία του καταναλωτή.

Ωστόσο, η υιοθέτηση της Οδηγίας IDD και η προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο αρχές του 2018 δεν προεξοφλεί επιτυχία. Ο χάρτης της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αλλάζει άρδην, απαιτούνται συνέργειες και νέο επιχειρηματικό μοντέλο για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, την παροχή καινοτόμων λύσεων και καλύτερων μηχανισμών επίλυσης προβλημάτων .

Εταιρικά δίκτυα (agency, απευθείας πωλήσεις, αποκλειστικές συνεργασίες), Τραπεζικά Δίκτυα (Bancassurance,  Θυγατρικές Διαμεσολάβησης Εταιρείες), Μεμονωμένοι Διαμεσολαβητές (Εξειδικευμένοι Διαμεσολαβητές, Ενδοεπιχειρηματικά Σχήματα), Δίκτυα Διαμεσολάβησης (Οργανωμένα Πανελλαδικά Δίκτυα Ανεξάρτητης  Διαμεσολάβησης) θα συνθέτουν το τοπίο της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης του αύριο.

Τα μεγάλα επιχειρηματικά σχήματα, εκτός των όσων προαναφέρθηκαν, μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα ζητήματα της υπερφορολόγησης που προκύπτουν από την 1η Ιανουαρίου 2017 με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.  Οι μεμονωμένοι επιχειρηματίες, εν κατακλείδι, θα έχουν περισσότερα βάρη και με δεδομένες τις έντονες συνθήκες ανταγωνισμού καθίσταται πλέον δύσκολη η επιβίωση τους.

Πηγή: insuranceworld.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]