Αλλαγές στην πατρική και μητρική άδεια – Τι λέει η ευρωπαϊκή οδηγία;

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σήμερα σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια νέα οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές. Ο πρώτος αντιπρόεδρος, κ. Φρανς Τίμερμανς και οι επίτροποι κα. Μαριάν Τίσεν και κα. Βιέρα Γιούροβα εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:

«Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια καλή είδηση για τις οικογένειες στην Ευρώπη. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων έχει ως στόχο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των Ευρωπαίων. Η σημερινή προσωρινή συμφωνία δίνει στο όραμα αυτό συγκεκριμένη μορφή, παρέχοντας στις οικογένειες εργαζόμενων γονέων και φροντιστών/-τριών μια πραγματική επιλογή για το πώς να συνδυάζουν επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Πρόκειται για ένα τεράστιο βήμα προς μια πιο κοινωνική Ευρώπη και δείχνει το πραγματικό πνεύμα του πυλώνα.

Οι νέοι κανόνες για την επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, προσαρμοσμένοι στον 21ο αιώνα θα διανοίξουν νέες προοπτικές για τις γυναίκες και τους άνδρες που εργάζονται, ώστε να μοιράζονται σε ισότιμη βάση την ευθύνη παροχής φροντίδας σε παιδιά και συγγενείς. Η σημερινή συμφωνία καθορίζει, σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ένα ευρωπαϊκό ελάχιστο πρότυπο 10 ημερών άδειας πατρότητας για τους πατέρες, μετά τη γέννηση του παιδιού τους, η οποία θα πρέπει να αποζημιώνεται στο ύψος του επιδόματος ασθενείας. Ενισχύει το υφιστάμενο δικαίωμα γονικής άδειας διάρκειας 4 μηνών, καθιστώντας τους 2 μήνες μη μεταβιβάσιμους μεταξύ των γονέων και θεσπίζοντας αποζημίωση για τους εν λόγω 2 μήνες σε επίπεδο που καθορίζεται από τα κράτη μέλη. Συμφωνήσαμε επίσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές διατάξεις για την άδεια φροντιστή/-τριας με την ανάθεση 5 ημερών ανά εργαζόμενο/-η ανά έτος ως νέο ευρωπαϊκό δικαίωμα για τους/τις εργαζομένους/-ες. Τέλος, οι νέοι κανόνες ενισχύουν το δικαίωμα όλων των γονέων και των φροντιστών/-τριών να ζητούν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας.

Αυτό όμως δεν αφορά μόνο την ενίσχυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων. Οι νέοι κανόνες αποτελούν ένα υπόδειγμα για το πώς μπορούν να ευθυγραμμίζονται οι κοινωνικές και οικονομικές προτεραιότητες. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να προσελκύουν και να διατηρούν στο δυναμικό τους ταλαντούχες γυναίκες και άνδρες. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα επωφεληθεί από αυτή την πρόταση, γεγονός που θα συμβάλει στη μείωση του χάσματος απασχόλησης μεταξύ των φύλων. Η επίτευξη καλύτερης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τις γυναίκες και τους άνδρες εκτός από δίκαιη είναι και η πιο έξυπνη κίνηση που πρέπει να κάνουμε».

Επόμενα βήματα

Αυτή η προσωρινή συμφωνία πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς και φροντιστές/-τριες όσον αφορά τον συνδυασμό εργασίας και οικογενειακής ευθύνης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τον Απρίλιο του 2017 την πρωτοβουλία για την «ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής». Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί βασικό παραδοτέο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η οδηγία σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής προβλέπει ορισμένα νέα ή υψηλότερα πρότυπα για τη γονική άδεια, την άδεια πατρότητας και την άδεια φροντίδας, καθώς για το δικαίωμα να ζητά κανείς ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας. Λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και διασφαλίζει ότι δεν θίγονται κατά τρόπο δυσανάλογο. Η νέα οδηγία συμπληρώνεται με μέτρα πολιτικής και χρηματοδότησης, παρέχοντας στήριξη στα κράτη μέλη για την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία από τις απολύσεις, αναπτύσσοντας επίσημες υπηρεσίες φροντίδας και αντιμετωπίζοντας τα οικονομικά αντικίνητρα για το δεύτερο εργαζόμενο μέλος της οικογένειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Διαχείριση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων – η Επιτροπή εγκρίνει τις πρώτες απτές πρωτοβουλίες

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]