Αυτές είναι οι βασικότερες διατάξεις του νέου Κανονισμού για τα PEPP

Η ΕΑΕΕ παρουσιάζει τις βασικότερες διατάξεις του νέου Κανονισμού σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων PEPP καθώς και τις ειδικότερες υποχρεώσεις που απορρέουν για τους παρόχους και διανομείς στο πλαίσιο της πώλησής τους.

Θυμίζουμε ότι η νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το PEPP υπήρξε αποτέλεσμα της ανάγκης για αντιμετώπιση σε επίπεδο Ε.Ε. του προβλήματος της μείωσης των συντάξεων λόγω της υπογεννητικότητας και της αύξησης της μακροβιότητας, με στόχο τη δημιουργία μιας μεγάλης πανευρωπαϊκής αγοράς συντάξεων τρίτου πυλώνα που θα έδινε ώθηση στους θεσμικούς επενδυτές για συλλογικές επενδύσεις.

Ως κριτική παρατήρηση θα μπορούσε να αναφερθεί ότι το PEPP παρά τον φερόμενο τίτλο του ως συνταξιοδοτικού, αποτελεί στην πραγματικότητα ένα κατ’ αρχήν αποταμιευτικό εργαλείο που στοχεύει στην ενίσχυση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους-μέλους, εφόσον κάνει χρήση σχετικών διατάξεων του Κανονισμού, να δώσει τον «τόνο» και την τελική εθνική του φυσιογνωμία.

Στόχος του Κανονισμού είναι η θέσπιση ενιαίων κανόνων σε σχέση με την καταχώρηση, την παραγωγή, τη διανομή και την εποπτεία των PEPP. Συνδυαστικά με βάση τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του Κανονισμού, ως PEPP θα μπορούσε να οριστεί το ατομικό μακροπρόθεσμο συνταξιοδοτικό προϊόν, στο οποίο ένας υποψήφιος αποταμιευτής εντάσσεται οικειοθελώς ενόψει της συνταξιοδότησής του:

 είτε ατομικά είτε συλλογικά βάσει σύμβασης με υπαγόμενη στον Κανονισμό χρηματοπιστωτική επιχείρηση,
 με στόχο την παροχή εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότηση και
 με περιορισμένη ή και χωρίς δυνατότητα πρόωρης εξαγοράς.

Προϋπόθεση εγκυρότητας του PEPP είναι η προηγούμενη καταχώρησή του στο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό κεντρικό δημόσιο μητρώο της ΕΙΟΡΑ, η δε λειτουργία του, ενταγμένη στον τρίτο (3ο) πυλώνα ασφάλισης, είναι συμπληρωματική σε σχέση τόσο με την δημόσια σύνταξη όσο και με την επαγγελματική ασφάλιση.

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο

Ετικέτες

[adrotate banner="18"]
[adrotate banner="5"]
[adrotate banner="6"]

Πρόσφατα Άρθρα

Follow Us

[et_bloom_inline optin_id="optin_3"]