Σύλλογος Εργαζομένων Επικουρικού Κεφαλαίου

Σύλλογος Εργαζομένων Επικουρικού Κεφαλαίου

Υπάλληλοι Επικουρικού Κεφαλαίου Πρωταγωνιστές της Ασφαλιστικής Αγοράς

Η  μακρόχρονη παρουσία του Επικουρικού Κεφαλαίου στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο ρόλος  και το μεγάλο κοινωνικό  έργο που επιτελεί, είναι λίγο πολύ γνωστά σε όλους.

Read More »