3 Αυγούστου, 2017

Forum

Intelligent Software House

Το πρόγραμμα έχει αναπτυχτεί με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στις γλώσσες προγραμματισμού. Ξεκινώντας η εφαρμογή ψάχνει αν υπάρχει νεα εκδοση… και αν υπάρχει την

Read More »
Forum

Τί είναι τα τεχνικά και τα μαθηματικά αποθέματα μίας ασφαλιστικής εταιρείας

Τεχνικά αποθέματα είναι οι προβλέψεις που κάθε ασφαλιστική επιχείρηση πρέπει να σχηματίζει στο παθητικό κατά την κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων προκειμένου να απεικονίσει λογιστικά διάφορες

Read More »
Forum

Kαταβολή αποζημιώσεων σε 2,270 επιπλέον συμβόλαια συνολικά, για Ασπίς Πρόνοια και C.V

Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής των εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και COMMERCIAL VALUE AAΕ, σε συνέχεια των ανακοινώσεων σχετικά με τις προσωρινές διανομές ποσών στους δικαιούχους απαιτήσεων

Read More »
Forum

Η συνεισφορά του ασφαλιστικού κλάδου δεν περιορίζεται στην ασφάλιση

Προσφορά δεν είναι μόνο η ασφάλιση. Η συνεισφορά των ασφαλιστικών εταιρειών στην κοινωνία και στην οικονομία είναι πολυδιάστατη. Πέρα από την προστασία των καταναλωτών έναντι

Read More »
Forum

Αυτές είναι οι ασφαλιστικές που είναι μέσα στις 2000 πρώτες εταιρίες στον κόσμο

Δείτε τις ασφαλιστικές εταιρίες που είναι στην λίστα Forbes 2017 με τις 2000 πρώτες εταιρίες στον κόσμο. Συνολικά στην λίστα αυτή περιλαμβάνονται 46 ασφαλιστικές εταιρίες

Read More »