13 Δεκεμβρίου, 2016

Forum

Εντείνονται οι συνέργειες Εθνικής Ασφαλιστικής – Μεσιτών Ασφαλίσεων

Πρωτοβουλίες για τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας αναλαμβάνουν Εθνική Ασφαλιστική και Μεσίτες Ασφαλίσεων, προκειμένου να κερδίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, να αναβαθμίσουν τις

Read More »
Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων

Εντείνονται οι συνέργειες Εθνικής Ασφαλιστικής – Μεσιτών Ασφαλίσεων

Πρωτοβουλίες για τη σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων συνεργασίας αναλαμβάνουν Εθνική Ασφαλιστική και Μεσίτες Ασφαλίσεων, προκειμένου να κερδίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος, να αναβαθμίσουν τις

Read More »
Forum

Οι προβλέψεις της EIOPA για τις αντασφάλειες

Ασφυκτικές πιέσεις ασκούνται στην κερδοφορία των αντασφαλιστών, κυρίως λόγω της «μη – υποχώρησης των εναλλακτικών κεφαλαίων» στην αγορά, η συνεχής είσοδος των οποίων έχει καταφέρει

Read More »