ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Μυρτώ Χαμπάκη

Μυρτώ Χαμπάκη

Χανός Γιώργος

Χανός Γιώργος

Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Μαλγαρινός Τηλέμαχος

Μαλγαρινός Τηλέμαχος

Accounting & Financial Advisor

Γιώργος Ραλλάκης

Γιώργος Ραλλάκης

Κωτούδη Ρούλα

Κωτούδη Ρούλα

Θέμης Σαρανταένας

Θέμης Σαρανταένας

Σύμβουλος Μάρκετινγκ Ανάπτυξης Μικρών Επιχειρήσεων & Επιχειρηματιών

Απόστολος Μαρτζάκλης

Απόστολος Μαρτζάκλης