Την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου διοργανώνει το 15ο Ασφαλιστικό του Συνέδριο με γενικό τίτλο “Όταν ο Κόσμος αλλάζει… εμείς Προσαρμοζόμαστε!”

«Το νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς μας, οι απαιτήσεις εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και το νέο μοντέλο διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, επεκτείνονται στις επιδράσεις των νέων τεχνολογιών και επομένως στην ανάγκη εφαρμογής νέων συστημάτων διοίκησης υψηλής ευελιξίας και αποτελεσματικότητας. Όλα αυτά προέχουν και η τέλεια εφαρμογή τους είναι απαίτηση των καιρών μας. Όλο και περισσότερο αντιμετωπίζουμε προκλήσεις, όπως τα χαμηλά επιτόκια, την ανεστραμμένη δημογραφική πυραμίδα, τις φυσικές καταστροφές και αλλαγή του κλίματος και τον κυβερνοχώρο. Όλα αυτά μαζί είναι ταυτόχρονα μια τέλεια ευκαιρία όπου οι υπηρεσίες μας χρειάζονται περισσότερο στη κοινωνία», δήλωσε ο κ. Χαράλαμπος Χαμπουρής, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. Το συνέδριο θα διαρθρώνεται σε πέντε Θεματικές Ενότητες με οκτώ Εισηγήσεις, τέσσερις Ανοικτές Συζητήσεις και τις πέντε Θεματικές Ενότητες, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην επαγγελματική μας ανάπτυξη.

Η 1η Ενότητα θα αφορά την εφαρμογή του Νέου Κανονιστικού Περιβάλλοντος στον Ασφαλιστικό Τομέα με πρώτη εισηγήτρια την Μυρτώ Χαμπάκη, Partner, Advisory Services, Experto Crede Consultants, που θα αναπτύξει την ομιλία της με θέμα: «Το νέο Πρόσωπο των Διανομέων Ασφαλιστικών Προϊόντων μετά την εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Ασφαλιστική Διανομή». Το Νέο Κανονιστικό περιβάλλον στον Ασφαλιστικό Κλάδο, βρίσκεται στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής του, εφόσον πλέον η Νομοθεσία της Φερεγγυότητας ΙΙ, ο Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα και ο Νόμος για την Διανομή ΑσφαλιστικώνΠροϊόντων έχουν τεθεί σε πλήρη εφαρμογή. Η εφαρμογή του νέου κανονιστικού πλαισίου στον τομέα της Ασφάλισης, έχει σκοπό να βελτιώσει τις πρακτικές προληπτικής εποπτείας και την προστασία του καταναλωτή.

Η 2η Ενότητα θα αποτελείται από μία ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Πως η χρήση της Πληροφορίας και των Δεδομένων αλλάζει το μοντέλο των Ασφαλιστικών Εργασιών;». Οι νέες τεχνολογίες inhouse & insurtechs συνδράμουν καθοριστικά στη δημιουργία οικοσυστήματος και ανάλυσης δεδομένων που βελτιώνουν ουσιαστικά την εμπειρία του πελάτη και καθιστούν τις διαδικασίες περισσότερο αποδοτικές μέσω των wearables, Internet of Things (IoT) και connected environments. Πως αυτές οι εξελίξεις μπορούν να βρουν εφαρμογή στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις; Καθημερινώς νέα Gadgets κάνουν την εμφάνισή τους, και ο κάθε ένας από εμάς, θα πρέπει να προσαρμόζεται σε αυτό το περιβάλλον που συνεχώς αλλάζει.

Η 3η Ενότητα θα εμπεριέχει εισηγήσεις γύρω από το ερώτημα: «Σε ποιους Κλάδους Ασφαλίσεων θα πρέπει να επικεντρωθούν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και πως πρέπει να προσαρμοστούν στο νέο Περιβάλλον;»

Η 4η Ενότητα θα αποτελείται από μία ανοιχτή συζήτηση με θέμα «Όταν o Κόσμος αλλάζει… εμείς Προσαρμοζόμαστε!» Κάθε Ασφαλιστική Εταιρεία, εφαρμόζοντας συστήματα σωστής διαχείρισης και αναθεωρώντας την Στρατηγική της, λαμβάνοντας υπόψιν σοβαρά τα νέα δεδομένα σε θέματα όπως την ανάγκη για ψηφιοποίηση των ασφαλιστικών υπηρεσιών, την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων, καθώς και την επιλογή των κατάλληλων καναλιών διανομής με πελατοκεντρικό γνώμονα, θα είναι σε θέση να πετύχει τους αναπτυξιακούς της
στόχους.

Η 5η Ενότητα θα αποτελείται από δύο παράλληλες ανοιχτές συζητήσεις με θέματα: «Πως η σωστή προσαρμογή του Κλάδου Ασφαλίσεων Ζωής στο νέο περιβάλλον θα επιφέρει την Ανάπτυξη του;» και «Ποια νέα Στρατηγική θα πρέπει να εφαρμόσουν οι Ασφαλιστικές Εταιρείες Γενικού Κλάδου για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των Πελατών τους;».

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου ΕΔΩ

Print Friendly, PDF & Email