Ασφαλίστε την περιουσία σας με τις ολοκληρωμένες προτάσεις κάλυψης της INTERLIFE. Το σπίτι ή και το εξοχικό σας εκτός από ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο, είναι ένα κομμάτι της ζωής σας που πρέπει να προστατεύσετε από τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν καθημερινά.

Η ασφάλιση της περιουσίας σας μπορεί να γίνει, είτε με την επιλογή από μέρους σας, μεμονωμένων καλύψεων και τη δημιουργία ενός πακέτου που εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες, είτε με την επιλογή ενός από τα ολοκληρωμένα προγράμματα της εταιρίας με τα πιο ανταγωνιστικά ασφάλιστρα της αγοράς.

Ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας είναι η υποχρεωτική από το νόμο ασφάλιση μιας κατοικίας που αποκτήθηκε με στεγαστικό δάνειο. Η INTERLIFE δημιούργησε αποκλειστικά για αυτές τις ανάγκες τα προγράμματα Flexa και Complet. Εσείς επιλέξτε απλά το πρόγραμμα που καλύπτει τις δικές σας ανάγκες.

Ενυπόθηκο FLEXA

Βασικό πρόγραμμα ασφάλισης ενυπόθηκων κατοικιών με τις παρακάτω καλύψεις:

Καλύψεις Προγράμματος FLEXA: 6

• Πυρκαγιά
• Κεραυνός
• Καπνός
• Ευρεία Έκρηξη
• Πτώση Αεροσκαφών
• Σεισμός

Προαιρετική Κάλυψη

• Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διαρρήξεως (συνδυάζεται και με τα δύο προγράμματα, Flexa 1 και Flexa 2)

Ενυπόθηκο COMPLET

Πλήρες πρόγραμμα ασφάλισης ενυπόθηκων κατοικιών, με τις παρακάτω καλύψεις:

Καλύψεις Προγράμματος COMPLET: 38

• Πυρκαγιά
• Κεραυνός
• Καπνός
• Ευρεία Έκρηξη
• Πυρκαγιά από Δάσος
• Στάσεις
• Απεργίες
• Οχλαγωγίες
• Πολιτικές Ταραχές
• Τρομοκρατικές Ενέργειες
• Κακόβουλες Βλάβες
• Θύελλα*
• Καταιγίδα*
• Πλημμύρα*
• Χιόνι*
• Χαλάζι*
• Παγετός*
• Διάρρηξη Σωληνώσεων*
• Υπερχείλιση Δεξαμενών*
• Κατάρρευση**
• Καθίζηση**
• Κατολίσθηση**
• Πρόσκρουση Οχημάτων
• Πτώση Αεροσκαφών
• Ζημίες στο Κτίριο από Κλοπή μέχρι 3.000€**
• Θραύση Κρυστάλλων μέχρι 1.000€
• Αστική Ευθύνη Όμορων Κτιρίων από καλυπτόμενους κινδύνους μέχρι 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 15.000€
• Αποκομιδή Ερειπίων μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000€
• Κάλυψη σε Αξία Καινούργιου
• Κάλυψη Εξόδων Αδειών & Μελετών μέχρι 1.500€
• Κάλυψη Ζημιών από Πτώση Δένδρων & Στύλων ΔΕΗ/ΟΤΕ συνεπεία θύελλας
• Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή
• Έξοδα πυρόσβεσης μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000€
• Ζημίες πυρόσβεσης μέχρι 5% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο όριο τα 3.000€
• Όρος πρόνοιας 10%
• Βραχυκύκλωμα μέχρι 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου και ανώτατο όριο τα 1.500€
• Κάλυψη Στεγαστικού Δανείου με ανώτατο μηνιαίο όριο ευθύνης τα 250€ και έως 6 μήνες
• Σεισμός

Προαιρετική Κάλυψη

• Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διαρρήξεως (συνδυάζεται και με τα δύο προγράμματα, Complet 1 και Complet 2)

* δεν παρέχεται στο περιεχόμενο υπογείων
** μόνο για κύρια κατοικία

Για περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και τα προγράμματα της Interlife Ασφαλιστική επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: interlife.gr

Print Friendly, PDF & Email