Η INTERLIFE Ασφαλιστική με εγκύκλιο που απέστειλε στο δίκτυο συνεργατών της ενημέρωσε πως πλέον δεν θα εφαρμόζεται απαλλαγή στην Αστική Ευθύνη Σκαφών. Έτσι τα διαθέσιμα προγράμματα γίνονται ακόμη πιο ελκυστικά και ανταγωνιστικά.

Print Friendly, PDF & Email