Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις  στην INTERLIFE:  Συντελεστής οικονομικής σταθερότητας και ανάπτυξης.

Η ισόρροπη εκπροσώπηση στις υψηλόβαθμες θέσεις σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες της INTERLIFE εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή Εταιρική Διακυβέρνηση.

Αυτό που μοιάζει δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, αποτελεί γεγονός στην INTERLIFE. Με ποσοστό 54% των εργαζομένων να είναι γυναίκες όπως και 50% των Διευθυντικών στελεχών, η εταιρία δικαιολογημένα διεκδικεί το προνόμιο της πρωτοπορίας και της προώθησης της Ισότητας Ευκαιριών.

Η επίτευξη ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών και ανδρών στις υψηλόβαθμες θέσεις σε όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της INTERLIFE Ασφαλιστικής, εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή Εταιρική Διακυβέρνηση και αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξή της. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές μελέτες αποκάλυψαν τα ευεργετήματα που έχει η ισορροπία ανδρών και γυναικών στις θέσεις εργασίας και απέδειξαν τη θετική επίπτωση που έχει το ποσοστό γυναικών σε υψηλές θέσεις στην αποδοτικότητα και στην κερδοφορία της επιχείρησης.

Για παράδειγμα, από μελέτη που διεξήχθη στη Φινλανδία διαπιστώθηκε ότι επιχειρήσεις στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο χαρακτηρίζεται από ισορροπία μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι κατά μέσον όρο 10% πιο κερδοφόρες από εκείνες στις οποίες το Δ.Σ. αποτελείται μόνο από άνδρες.

Στην INTERLIFE οι γυναίκες – διευθυντικά στελέχη κατέχουν όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ισότιμα, το ήμισυ των θέσεων. Είναι δυναμικές, μορφωμένες, επιτυγχάνουν να συνδυάζουν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή και έχουν καταξιωθεί στο επαγγελματικό γίγνεσθαι της αγοράς. Είναι αυτές που συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανοδική πορεία της εταιρίας, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και εξασφαλίζουν την κερδοφορία και την οικονομική του ευρωστία.

Οι γυναίκες διευθυντικά στελέχη της INTERLIFE είναι οι εξής:

  • ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΒΟΤΣΑΡΙΔΟΥ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύντρια Διαχείρισης Αξιών
  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, Διευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων
  • ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΙΛΙΑΝΟΥ, Διευθύντρια Κλάδου Υγείας & Προσωπικών Ατυχημάτων
  • ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΙΩΝΗ, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Βορείου Ελλάδος
  • ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΨΑΛΗ, Υποδιευθύντρια Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδος
  • ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΑΓΓΕΛΟΥ, Υποδιευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων Αυτοκινήτων
  • ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΥ, Υποδιευθύντρια Αποζημιώσεων Λοιπών Κλάδων &Χερσαίων Οχημάτων
  • ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΩΡΑΪΤΟΥ, Προϊσταμένη Οικονομικής Διαχείρισης

της Έλενας Ερμείδου

Print Friendly, PDF & Email