Η GENERALI προσφέρει στους συνεργάτες της τη νέα υπηρεσία “underwriting”.

Η νέα υπηρεσία, η οποία έχει σχεδιαστεί προκειμένου να αποτελέσει τομή στα δεδομένα του Underwriting, παρέχοντας σας ταχύτητα, ευκολία και διαφάνεια, σας επιτρέπει:

  • Να γνωρίζετε από την αρχή τις εναλλακτικές αποφάσεις του Underwriter
  • Nα ενημερώνεστε και να ανεβάζετε ηλεκτρονικά (upload) τις εξετάσεις / αρχεία και δικαιολογητικά
  • Να επιλέγετε εσείς την ημερομηνία έναρξης εκτίμησης του κινδύνου από τον Underwriter
  • Να λαμβάνετε την απάντηση του Underwriting εντός συγκεκριμένου μετρήσιμου και σαφώς καθορισμένου χρονικού διαστήματος (SLA)

Από τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018, η διαδικασία Underwriting των Life Quotes θα πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο μέσω της νέας υπηρεσίας στην πλατφόρμα “One View”.