Στην ERGO αναζητάμε να εντάξουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας έναν/μία Διακανονιστή/στρια για το τμήμα Σωματικών Βλαβών, Δικαστικών Υποθέσεων και Επανεισπράξεων

Ως μέλος μίας δυναμικής ομάδας και έχοντας ως στόχο την αποτελεσματική διαχείριση ζημιών με δικαστική εξέλιξη, με σωματικές βλάβες καθώς και υποθέσεων επανεισπράξεων θα είσαι υπεύθυνος/η για:

 • το χειρισμό και την παρακολούθηση των υποθέσεων
 • το διακανονισμό των ζημιών
 • τον προσδιορισμό και τη διαπραγμάτευση του ποσού αποζημίωσης, καθώς και τον καθορισμό του αποθέματος
 • την επικοινωνία με τους ασφαλισμένους και τους δικαιούχους αποζημίωσης

Για να μπορέσεις να ανταποκριθείς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου, πρέπει να διαθέτεις Ακαδημαϊκή εκπαίδευση σε τομείς Νομικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης ή Θετικών Επιστημών

 • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών στο διακανονισμό σωματικών βλαβών και στη διαχείριση δικαστικών υποθέσεων και επανεισπράξεων
 • Πολύ καλή γνώση των πρακτικών διακανονισμού και της εκτίμησης του ύψους αποζημίωσης σε περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων και ατυχημάτων σοβαρών σωματικών βλαβών
 • Πολύ καλή γνώση του νομικού πλαισίου που διέπει την αποζημίωση από τροχαία ατυχήματα στην Ελλάδα
 • Πελατοκεντρικό προσανατολισμό
 • Κριτική σκέψη, συστηματική προσέγγιση και διεισδυτική αντίληψη
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας με ακρίβεια, αξιοπιστία και χρονική συνέπεια
 • Ευχέρεια στη χρήση της τεχνολογίας και πολύ καλή γνώση του MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας

Η ERGO είναι ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο Όμιλο που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες παγκοσμίως και αποτελεί έναν από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς ομίλους στην ευρωπαϊκή αγορά. Στην Ελλάδα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο φάσμα ασφαλιστικών λύσεων, προσφέρουμε στους 700.000 πελάτες μας μια ανθρώπινη, διαφανή, απλή και σαφή απάντηση στις ασφαλιστικές τους ανάγκες παρέχοντας αξιόπιστα προϊόντα, απλές διαδικασίες και μία εξαιρετική εμπειρία εξυπηρέτησης.

Αποστολή Βιογραφικών μέσω email στο hr@ergohellas.gr, αναγράφοντας στο θέμα «Διακανονιστής Σωματικών Βλαβών, Δικαστικών Υποθέσεων και Επανεισπράξεων»

Print Friendly, PDF & Email