Η AIG ενημερώνει για μια σειρά αλλαγών στα προγράμματα ασφάλισης οχημάτων, με κύριες τις αλλαγές στις μοτοσικλέτες.

Εκτός από τις στοχευμένες τιμολογιακές μεταβολές, εφεξής διαθέτει μια ευρεία σειρά καλύψεων για μοτοσικλέτες μικρότερου κυβισμού, ενώ παράλληλα διαμορφώνει το βασικό της
πρόγραμμα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες των οδηγών.

Οι βελτιώσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί στο περιβάλλον της Conet και έχουν εφαρμογή:

• Για τις νέες εργασίες με ημερομηνία έναρξης από 1η Ιουλίου 2017
• Για τις ανανεώσεις με ημερομηνία έναρξης από 1η Αυγούστου 2017

Συνοπτικά, οι αλλαγές είναι οι εξής:

Έκπτωση ετήσιου συμβολαίου

Παρέχει έκπτωση 5% για συμβόλαια μοτοσικλέτας ετήσιας διάρκειας, στην κάλυψη της Αστικής Ευθύνης. Η συγκεκριμένη έκπτωση παρέχεται σε όλους τους τύπους μοτοσικλετών εκτός των
μοτοποδηλάτων.

Παροχής της κάλυψης της κλοπής σε μοτοσικλέτες μικρότερου κυβισμού

Διευρύνει τη δυνατότητα κάλυψης ολικής κλοπής, η οποία παρέχεται πλέον και σε μοτοσικλέτες μικρότερου κυβισμού, ξεκινώντας από τα 126 cc, έναντι των 251cc .

Δυνατότητα εξάμηνης διάρκειας συμβολαίων

Παράλληλα, διευρύνει τη δυνατότητα έκδοσης συμβολαίων εξάμηνης διάρκειας, η οποία είναι διαθέσιμη για μοτοσικλέτες 51 cc και άνω, έναντι των 251cc.

Κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα

Εμπλουτίζει το βασικό πακέτο με την κάλυψη υλικών ζημιών από ανασφάλιστο όχημα, η οποία γίνεται υποχρεωτική. Η αλλαγή θα αυτή θα ισχύει για τις νέες εργασίες.

Κάλυψη απώλειας εγγράφων & αντικατάστασης κλειδιών

Εξακολουθεί να παρέχει στα προγράμματα των μοτοσικλετών τις καλύψεις απώλειας εγγράφων και αντικατάστασης κλειδιών, οι οποίες όμως γίνονται προαιρετικές

Μοτοπροστασία

Αντίστοιχα, η κάλυψη της μοτοπροστασίας εξακολουθεί να παρέχεται, αλλά πλέον δίνεται σε προαιρετική και όχι υποχρεωτική βάση

Φροντίδα αποζημίωσης

Η φροντίδα αποζημίωσης παρέχεται πλέον και στις μοτοσικλέτες μέσα από το βασικό πακέτο των νέων εργασιών και χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση για τον ασφαλισμένο

Οδική βοήθεια ατυχήματος

Η Οδική Βοήθεια ατυχήματος ενσωματώνεται στο βασικό πακέτο και παρέχεται σε μηχανές μικρότερου κυβισμού, ξεκινώντας από τα 51cc, έναντι των 126cc.

Οδική βοήθεια βλάβης

Παράλληλα διευρύνει τη δυνατότητα κάλυψης οδικής βοήθειας βλάβης, η οποία είναι διαθέσιμη για μοτοσυκλέτες 51cc και άνω, έναντι των 126cc.

Επιπλέον, πέραν των αλλαγών στα προγράμματα ασφάλισης των μοτοσικλετών, προχώρησε σε αύξηση 5%-10% στα ασφάλιστρα της κάλυψης ολικής κλοπής συνολικά για τον κλάδο, ανάλογα με το είδος του οχήματος.

Οι παραπάνω βελτιώσεις από την AIG γίνονται με γνώμονα την παροχή ανταγωνιστικών και ολοκληρωμένων προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας τόσο τη δημιουργία προϊόντων που ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες των πελατών όσο και την ορθολογική τιμολόγηση όπως ορίζουν οι κανόνες του underwriting.

Print Friendly, PDF & Email