Η Alpha Bank, σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε., Εταιρεία του Ομίλου ΑΧΑ, της κορυφαίας ασφαλιστικής επωνυμίας παγκοσμίως, δημιούργησαν, αποκλειστικώς για τους Πελάτες της Τραπέζης, το Πρόγραμμα Ασφαλίσεως Πιστωτικών Καρτών «Alpha Credit Protection».

Το Πρόγραμμα παρέχει ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν στην πληρωμή της κάρτας σε περίπτωση απρόβλεπτων  γεγονότων, με στόχο να διευκολύνει τους Πελάτες, αναλαμβάνοντας ένα μέρος των οικονομικών τους υποχρεώσεων,  τη στιγμή που το έχουν ανάγκη.

Απευθύνεται σε όλους, τους Πελάτες της Alpha Bank, ηλικίας έως 60 ετών που διαθέτουν πιστωτική κάρτα. Η κάλυψη  ισχύει έως το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα «Alpha Credit Protection»

  • Απώλεια ζωής: Καταβολή εφάπαξ του 100% του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας α) στην τράπεζα και β) στους νόμιμους κληρονόμους (ανώτατο όριο καλύψεως –    Ευρώ 60.000).
  • Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια: Καταβολή εφάπαξ του 100% του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας α) στην τράπεζα και β) στο δικαιούχο (ανώτατο όριο καλύψεως Ευρώ 60.000).
  • Πρόσκαιρη ολική ανικανότητα από ατύχημα ή ασθένεια: Προστασία δώδεκα μηνών με καταβολή στην τράπεζα του 10% του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας. (ανώτατο όριο καλύψεως   Ευρώ 3.000).
  • Σοβαρές ασθένειες: Καταβολή του 100% του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας. (ανώτατο όριο καλύψεως  Ευρώ 30.000).
  • Ακούσια ανεργία:  Προστασία δώδεκα μηνών με καταβολή στην τράπεζα του 5% του χρεωστικού υπολοίπου της πιστωτικής κάρτας (ανώτατο ανώτατο όριο καλύψεως  Ευρώ 12.000).

Τα μικτά μηνιαία ασφάλιστρα για το πρόγραμμα “Alpha Credit Protection” με  ή χωρίς την κάλυψη της ακούσιας ανεργίας είναι Ευρώ 0,30 και Ευρώ 0,70 αντίστοιχα για κάθε Ευρώ 100 του χρεωστικού υπολοίπου του μηνιαίου λογαριασμού του Πελάτη.

Print Friendly, PDF & Email