Αύξηση της παραγωγής κοντά στο 10% καταγράφει η Interlife, ποσοστό,  με το οποίο εκτιμάται ότι  θα κλείσει η χρονιά. Κατά την διοίκηση της εταιρείας η επίδοση αυτή είναι ικανοποιητική δεδομένων των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, ενώ παράλληλα συνοδεύεται και από σχετικά καλό επίπεδο κερδοφορίας.

Οι επικεφαλής της Interlife  αποδίδουν  την διαρκή θετική της πορεία στις συνεργασίες της, την επενδυτική της πολιτική και την στρατηγική της απόφαση να αποζημιώνει και να εξυπηρετεί άμεσα.  Ειδικότερα, η Interlife, δίνει προβάδισμα στους συνεργάτες της και επενδύει σε αυτούς.

Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης Βοτσαρίδης, όλες οι υπηρεσίες και οι άνθρωποι της Interlife είναι κοντά στους συνεργάτες  καθώς «έχουμε δώσει βαρύτητα στην εξυπηρέτησή τους και μεριμνούμε να τους υποστηρίζουμε στην ανάπτυξη των εργασιών τους».  Προς αυτή την κατεύθυνση διευκολύνει και η επιλογή της εταιρείας να αποζημιώνει άμεσα , στοιχείο που επιδρά θετικά  στην  επαγγελματική υπόσταση των συνεργατών  ενώ ενισχύει και την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων-πελατών.  Η θετική παραγωγική πορεία της εταιρείας συνοδεύεται όπως προαναφέρθηκε και από ικανοποιητική κερδοφορία.

Σύμφωνα με τον κ. Βοτσαρίδη υπάρχει απόδοση των επενδύσεων. Κάτι που επιβεβαιώνει τις σχετικές επιλογές που έχουν γίνει. Οι επενδύσεις επιδρούν ευνοϊκά και στην κερδοφορία και την γενικότερη πορεία της εταιρείας.  Πρέπει να επισημανθεί ότι μέσα από αυτή την στρατηγική ανάπτυξης η Interlife επιδεικνύει σημαντική σταθερότητα στην πορεία της και την ανάπτυξη της στην εγχώριο αγορά. Ταυτόχρονα διατηρεί ανοικτούς ορίζοντες και σε θέματα εξαγορών και συνεργασιών αναπτύσσοντας σχετική διερευνητική δραστηριότητα.

Πηγή: insurance-eea.gr

Print Friendly, PDF & Email